Jacek Kujawa

poniedziałek, 02 styczeń 2012 08:19

Jacek Kujawa: Geopolityczna gra Rumunii

romania  Jacek Kujawa

Przyłączenie Mołdawii bez wątpienia jest pierwszym krokiem ku realizacji geopolitycznego projektu Wielkiej Rumunii. Koncepcja ta zakłada zjednoczenie wszystkich ziem, mających jakikolwiek związek z narodem rumuńskim – historyczny, etniczny czy językowy – w granicach jednego państwa.

parwschgeopolityka  Jacek Kujawa

Można uznać za w pełni prawdopodobne, że państwa uczestniczące w programie „Partnerstwa Wschodniego” staną się koloniami Unii Europejskiej i będą pełnić rolę źródeł zasobów (w tym siły roboczej) oraz rynków zbytu dla produkcji z Unii Europejskiej. Opisywany region stanie się jednocześnie strefą tranzytu rosyjskich surowców energetycznych pod kontrolą UE.

eurussum  Jacek Kujawa

W dniach 9-10 czerwca odbyłsię kolejny szczyt UE-Rosja. Zarówno politycy, jak i zwykli obywatele żywili nadzieje, że przyniesie on określone zmiany w dziedzinie polityki zagranicznej (ze szczególnym uwzględnieniem relacji bilateralnych) i w innych równie istotnych sferach, takich jak bezpieczeństwo regionalne.