Wydrukuj tę stronę
poniedziałek, 13 lipiec 2009 02:00

Projekt - Państwa Nieuznawane

Napisane przez 
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Państwa nieuznawane stanowią element rzeczywistości międzynarodowej od wielu dekad. Rozpady mocarstw i imperiów kolonialnych powodowały liczne konflikty terytorialne i narodowościowe, z których wiele zakończyło się działaniami zbrojnymi. Ich rezultatem rzadko było ostateczne uregulowanie kwestii spornych terytoriów. Częściej okazywało się, że obszary będące przedmiotem sporu dwóch lub więcej państw pozostawały w sferze tzw. zamrożonego konfliktu. Przedłużanie się tego stanu powodowało konieczność organizacji życia publicznego w ramach istniejących warunków. W ten sposób dochodziło do proklamacji niepodległości podmiotów, które wkrótce potocznie określono mianem republik separatystycznych. Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych, unikając tej subiektywnej i publicystycznej terminologii, posługuje się pojęciem państw nieuznawanych. Definiujemy je w następujący sposób: są to państwa de facto (spełniające zatem klasyczne kryteria państwowości: terytorium, ludność, władza) nieuznawane de iure (nie będące członkami Organizacji Narodów Zjednoczonych i nieuznawanie przez społeczność międzynarodową). Terminologia ta musi zostać dopracowana na gruncie współczesnego dorobku nauki o stosunkach międzynarodowych i politologii. Istnieją bowiem państwa uznawane tylko przez jedno lub kilka innych państw będących członkami ONZ, których status jest dziś rzeczą trudną do zdefiniowania.

Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych wychodzi z założenia, że obszary, o których powyżej mowa, stanowią geopolityczne punkty zapalne. Dochodzi w nich niejednokrotnie do ścierania się interesów geopolitycznych nie tylko ościennych bezpośrednio zainteresowanych krajów, ale także imperiów. Państwa nieuznawane mogą też być poligonem doświadczalnym zastosowania nowych doktryn politycznych i ekonomicznych, bowiem nie podlegają właściwym erze globalizacji ograniczeniom.

Szczególnie interesujące z europejskiego punktu widzenia są państwa nieuznawane na obszarze byłego Związku Radzieckiego. W ich przypadku mamy do czynienia z konfrontacją geopolityczną przynajmniej czterech czynników: krajów ościennych, Federacji Rosyjskiej jako sukcesora ZSRR, Unii Europejskiej jako gracza na poziomie Eurazji oraz Stanów Zjednoczonych realizujących strategię anakondy wokół imperiów uznawanych przez Waszyngton za wrogie.

Z myślą o państwach nieuznawanych, we współpracy z rosyjskim Międzynarodowym Instytutem Nowych Państw (International Institute of Newly Established States, www.iines.org), Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych uruchamia specjalny projekt analityczno-ekspercki. Jego formuła polegać będzie przede wszystkim na publikacjach, ekspertyzach i seminariach dotyczących omawianej problematyki. Centrum jest także gotowe do współpracy z partnerami biznesowymi zainteresowanymi informacjami na temat ryzyka politycznego inwestycji i handlu na tych obszarach. Wieloletnie kontakty z ekspertami, przedsiębiorcami i przedstawicielami administracji państw nieuznawanych stanowią w tym przypadku nieoceniony atut.

Zarząd Europejskiego Centrum Analiz Geopolitycznych