czwartek, 20 sierpień 2009 12:38

Gruzińskie prawo o obszarach okupowanych

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

ECAG-Kaukaz

Gruziński parlament przyjął Ustawę o terytoriach okupowanych stanowiącą prawną odpowiedź na uznanie niepodległości Republiki Osetii Południowej i Republiki Abchazji przez Federację Rosyjską. Ustawa powoduje, iż obywatele państw trzecich podejmujący działalność lub tylko przekraczający granicę rosyjsko-osetyjską i rosyjsko-abchaską uznawani są za osoby łamiące prawo Gruzji i w związku z tym mogą liczyć się z konsekwencjami na jej terytorium.

Artykuł 1 ustawy głosi, iż celem regulacji jest „określenie statusu terytoriów okupowanych w rezultacie militarnej agresji Federacji Rosyjskiej i ustanowienie specjalnego porządku prawnego na tych terytoriach". Pod pojęciem terytorium okupowanych gruzińska ustawa rozumie obszar Autonomicznej Republiki Abchazji i rejonu Cchinwali oraz wody terytorialne Gruzji, a także przestrzeń powietrzną nad tymi terytoriami. Artykuł 4 ustawy stanowi, iż wjazd na terytoria okupowane zezwolony jest tylko od strony powiatów gruzińskich, zaś wszelkie inne sposoby dotarcia na omawiane obszary stanowią przestępstwo nielegalnego przekroczenia granicy, opisane w gruzińskim kodeksie karnym. Na Abchazję i Osetię Południową gruzińskie prawo nakłada też rodzaj totalnego embarga: zabronione jest prowadzenie wszelkiej działalności gospodarczej, wwóz broni i sprzętu podwójnego przeznaczenia, dokonywanie transakcji finansowych, korzystanie ze środków transportu lądowego, powietrznego i morskiego, nabywanie akcji i udziałów w podmiotach zarejestrowanych na omawianych obszarach. Pozbawione znaczenia prawnego są w świetle omawianych przepisów decyzje organów władz funkcjonujących w Osetii Południowej i Abchazji w sprzeczności z konstytucją Gruzji. Odpowiedzialnością za ewentualne narażenie bezpieczeństwa, zdrowia i życia obywateli państw trzecich ustawa obarcza Federację Rosyjską, uznaną za okupanta. W artykule 9 przewiduje się, że rząd Gruzji podejmie negocjacje na temat umów dwustronnych z państwami trzecimi, które umożliwią egzekwowanie wprowadzanych przepisów.

***

Gruzińskie przepisy najprawdopodobniej pozostaną martwą literą prawa. Są jednak interesującym przypadkiem ustawowej regulacji na obszarze konfliktu dotyczącego państw nieuznawanych. Mogą też stanowić pewne utrudnienie dla wszystkich tych, którzy chcą monitorować obszar konfliktu (granica gruzińsko-osetyjska jest od dawna zamknięta), przede wszystkim dla dziennikarzy i analityków. Gruzińskie organy ścigania już kilkukrotnie zatrzymywały obcokrajowców naruszających przepisy ustawy, co dla niektórych kończyło się pobytami w areszcie.Czytany 10651 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 30 październik 2014 00:04