×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 396

wtorek, 21 maj 2013 08:03

Więzienie za kontakty z Ormianami?

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Az-arm  Info ECAG

Szykuje się zwrot w polityce Baku wobec Erewania. Azerska agencja prasowa APA poinformowała, że władze Azerbejdżanu szykują wejście w życie nowych przepisów mających na celu powstrzymanie wszystkich kontaktów między Azerami a obywatelami Armenii. 

Nowa ustawa, która trafiła pod obrady Zgromadzenia Narodowego Azerbejdżanu przewiduje w art. 7 m.in. zapis: „Obywatel Azerbejdżanu, pracujący dla dowolnej organizacji, czy struktur państwowych Armenii, aż do czasu całkowitego wyzwolenia kraju spod okupacji – będzie pociągnięty do odpowiedzialności karnej."

Agencja podała, że rozwinięcie inkryminowanego przepisu dookreśla: „Obywatele Republiki Azerbejdżanu (z wyjątkiem przedstawicieli centralnych agencji rządowych biorących udział w negocjacjach pokojowych mających na celu powrót okupowanych ziem Azerbejdżanu, misji dyplomatycznych, oraz osób dysponujących odpowiednim zezwoleniem Zgromadzeniem Narodowym), współpracujący z podmiotami publicznymi i prywatnymi, sądami i organami ustawodawczymi, partia politycznymi, organizacjami społecznymi, mediami publicznymi i prywatnymi, komercyjnymi i non-profit-owymi podmiotami gospodarczymi i ich przedstawicielami – będą pociągnięte do odpowiedzialności karnej na mocy kodeksu karnego Azerbejdżanu"

Problemy mają też mieć cudzoziemcy: „Współpraca z państwem-okupantem ziem azerskich oznaczonych artykułem 6, ust. 1 niniejszej ustawy, lub udział w takiej działalności, bezpośredni czy pośredni, a także partycypowaniu w dowolnym etapie procesu decyzyjnego odnoszącego się do zmiany statusu prawnego tych terytoriów – będzie podlegać karze, tak w odniesieniu do osób cywilnych, jak i prawnych." Kłopoty z przekroczeniem azerskiej granicy miałyby też osoby odwiedzające „okupowane terytoria Azerbejdżanu z obszaru innych państw” – czyli wjeżdżały do Górskiego Karabachu z Armenii (co zresztą zdarza się już i dzisiaj).

Krytycy podnoszą, że tak szeroki zakres obowiązywania ustawy może narazić Azerbejdżan na poważne problemy międzynarodowe, a ponadto nie wyjaśnia kwestii takich jak choćby wspólny udział Ormian i Azerów w międzynarodowych imprezach sportowych czy kulturalnych.

Z drugiej jednak strony spotykający się w Polsce przedstawiciele MSZ-ów państw Grupy Mińskiej OBWE podpisali 17 maja wspólne oświadczenie na temat przyspieszenia ormiańsko-azerskiego procesu pokojowego oraz „odrzucenia retoryki i działań, które mogą utrudniać proces pokojowy i omówione przez ministrów środki budowy zaufania”.

Nie zmienia to jednak faktu, że legislacyjna inicjatywa Azerbejdżanu oznacza krok wstecz w debacie międzynarodowej na temat Karabachu – a także formę nacisku nie tyle może na Armenię, co na międzynarodowych i zagranicznych partnerów Baku. Oznacza to więc, że na Zakaukazie wkracza ochłodzenie.

(karo)

Czytany 5632 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 30 październik 2014 00:04