piątek, 07 marzec 2014 12:59

Robert Potocki, Mateusz Piskorski, Wiesław Hładkiewicz: Fale Tunisami. Kontestacja arabska w latach 2010-2013

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

fale_tunisami_small  ECAG

Oddajemy w ręce Czytelników najnowszą książkę wydaną nakładem Europejskiego Centrum Analiz Geopolitycznych, poświęconą wydarzeniom Arabskiej Wiosny. To już ósma pozycja opublikowana przez nasze stowarzyszenie i druga naukowa książka zbiorowa. 

 

Ze wstępu

Tunisami – krótkie wprowadzenie

Robert Potocki, Mateusz Piskorski, Wiesław Hładkiewiczfale_tunisami

Pojęcie Tunisami rozpowszechnione na obszarze frankofońskim, nieznane szerzej polskiemu czytelnikowi, jest synonimem określenia Arabska Wiosna, która rozpoczęła się w sposób symboliczny Jaśminową Rewolucją w Tunezji. Z kolei ostatnią odsłoną tych wydarzeń wydaje się być powstanie marcowe w Syrii, które następnie przekształciło się w „pełzającą” i nie mającą w 2013 r. końca wojnę domową. Twórcą tego sformułowania był dyrektor generalny The Welfare Association Switzerland-Palestine Attallach Kuttab, który w czasopiśmie „Aliance Magazine” z 10 lutego 2011 r., w artykule The Tunisami: some insights into events in the Arab region, użył tego określnika, gdyż „[...] fala protestów rozlała się od Tunezji przez cały świat arabski niczym tsunami” [1]. Tytułowe wydarzenia stosunkowo szybko „rozlały się” na niemal cały region MENA od Atlantyku po Iran i Półwysep Arabski. Początkowo nazwano je „Zimą Arabów”, „Przebudzeniem Arabów”, „Arabską Zimą Wolności”, „Arabską Wiosną Ludów” czy też „Arabską Wiosną”. Koniec końców wydaje się, że w publicystyce i naukach społecznych „zwyciężyło” to ostatnie określenie.

Ryc. 1 zawiera oficjalne logotyp Arab Spring, gdzie cyfra „1” oznacza jedność świata arabskiego, zaś kolejne 2–8–0 układają się w symboliczny ciąg liczb 18.12.10 – datę początkową Tunisami 18 grudnia 2010 roku. Natomiast napis nie pozostawia już żadnych wątpliwości – Wieczna wiosna. Sama nazwa wydaje się mieć jednak swój pierwowzór.

Warto w tym miejscu przypomnieć, iż po raz pierwszy określenia „Arabska Wiosna ludów”, „Arabska Wiosna” zostały użyte przez profesora arabistyki na amerykańskim Uniwersytecie Johna Hopkinsa, Libańczyka – Fouada Ajamiego i dotyczyło zupełnie innych wydarzeń społeczno-politycznych na Bliskim Wschodzie. Otóż, po amerykańskiej interwencji zbrojnej w Iraku (2003) i wycofaniu wojsk syryjskich z Libanu w tym ostatnim kraju rozegrała się Cedrowa Rewolucja. Wydarzenie te dały określony asumpt do działania administracji ówczesnego prezydenta USA – Georga Busha (2000–2008), który, odwołując się do tych doświadczeń, sformułował program całkowitej przebudowy regionu. Program nosił nazwę „Projektu Wielkiego Bliskiego Wschodu”, choć sam autor, w swoich wspomnieniach określił go mianem „Agendy Wolności” [2].

Pozycja do nabycia TUTAJ.

Jak pisał ówcześnie, wspomniany uprzednio, F. Ajami: „Na Bliskim Wschodzie nie ma już miejsca dla dyktatorów. Gdy amerykańskie wojska wymiotły z Iraku reżim […] na autorytarnych przywódców padł blady strach przed utratą władzy […]. Wolność to także efekt innego podejścia USA do Bliskiego Wschodu […]. Efekty przechodzą najśmielsze oczekiwania. Nie można jednak oczekiwać, że sytuacja odmieni się w kilka dni […] Wielu Arabów boi się wolności, tego, co może przynieść […]. Wolność […] przyszła z amerykańskim wojskiem. Nie można jednak twierdzić, że kraje regionu demokratyzują się, bo boją się marines […]. Arabowie zmienili się, zmieniły się ich marzenia. Obecność USA […], łatwiejszy dostęp do pracy, telewizji satelitarnych […] otworzyły im horyzonty, sprawiły, że mają inne oczekiwania […]. Wolność […] przyniósł [George] Bush. Ale amerykański prezydent jest również zagrożeniem dla demokratycznych przemian w regionie” [3]. Zasadniczym przesłaniem tych przemian miała być (rzekoma) docelowa demokratyzacja systemów autokratycznych [4]. Można zatem, w tym miejscu zaryzykować, tezę – że o ile pewne oczekiwania i nadzieje okazały się przedwczesne, to jednak znalazły one podatny grunt społeczny. Potrzebna była tylko odpowiednia iskra, czego nie dostrzeżono w porę.

Jednakże ówczesne zaangażowanie Stanów Zjednoczonych doprowadziło także do tego, iż wydarzenia w państwach arabskich z lat 2010–2013 doczekały się wielości interpretacji – począwszy od tych hipotez, które mówią o „samoistnym zapłonie”, aż po „teorie spiskowe”, które widzą w tym przypadku wyłącznie inspirację zewnętrzną. Ponadto warto wspomnieć, iż analogii już doszukiwano się tu w wypadkach europejskiej Wiosny Ludów (1848–1949), Jesieni Narodów (1989–1991), czy też „kolorowych rewolucji” (Serbia 2000, Gruzja, 2003, Ukraina 2004). Także, należy wspomnieć, iż wspomniane procesy społeczne jednoznacznie wymykają się klasyfikacjom metodologicznym. Już powierzchowny przegląd literatury przedmiotu pokazuje mnogość stosowanych pojęć: „rewolucje”, „rewolucje demokratyczne”, „wojny domowe”, „powstania”, „bunty obywatelskie”, „bunty ludowe”, „protesty społeczne” czy „protesty obywatelskie” [5]. Wspomniane terminy nie ukazują jednak całej złożoności wydarzeń. Nie chodzi tu jednak o swego rodzaju chaos konceptualny, lecz fakt, iż w latach 2010–2013 mieliśmy do czynienia w różnych krajach, w różnym czasie z zupełnie zróżnicowane formy kontestacji społecznej. Dlatego też wydaje się, że pojęcie Fale Tunisami – lepiej oddaje dynamikę i specyfikę tych przemian. Zdaniem piszących należy zatem mówić o trzech falach kontestacji: (1) rewolucyjnej – gdzie sztandarowym przykładem są protesty w Tunezji i Egipcie (2010–2011) z epicentrum w stolicy, a których motywem przewodnim była idea praworządności i sprawiedliwości społecznej; (2) wojen wewnętrznych umiędzynarodowionych – buntów politycznych na prowincji, które stosunkowo szybko przekształciły się w powstania ludowe z konfliktem libijskim (2011–2012) i syryjskim (2011–2013) na czele, przechodzące w niektórych przypadkach w fazę wojen zastępczych (proxy war), w których o przewadze decyduje wsparcie pozyskiwane od podmiotów zewnętrznych (państwowych i niepaństwowych) oraz (3) islamistycznej – będącej następstwem określonych procesów społeczno-politycznych po obaleniu lub osłabieniu systemu autokratycznego. Za wzorcowe przykłady tego procesu możemy uznać chociażby dojście do władzy Bractwa Muzułmańskiego w Egipcie w wyniku procesu wyborczego, czy umocnienie się pozycji islamistów w Syrii w toku wojny domowej.

Pozycja do nabycia TUTAJ.

Spis treści

Robert Potocki, Mateusz Piskorski, Wiesław Hładkiewicz, Tunisami – krótkie wprowadzenie

Adam Krawczyk, Rola mediów społecznościowych podczas Arabskiej Wiosny

Małgorzata Kaczmarek, Jaśminowa Rewolucja

Natalia Orzoł, Protesty społeczne w Egipcie w perspektywie portalu „Global Voice”

Marcin Duma, Obalenie Hosniego Mubaraka w opinii mieszkańców Egiptu

Borys Dołgow, Algierskie echa Tunisami (przekład Anna Łuć)

Michał Trojanowski, Operacja reagowania kryzysowego NATO w Libii

Grzegorz Tokarz, Perłowa Rewolucja w Bahrajnie

Eman Ragab, Relacje GCC z krajami MENA w okresie Arabskiej Wiosny (przekład Paulina Radecka)

Tomasz Otłowski, Przyszłość Jemenu a wojna z terroryzmem w 2012 r.

Dariusz Michalik, Potencjały państw zaangażowanych w konflikt syryjski w początkach kryzysu

Kornel Sawiński, Konflikt syryjski: od „kontrolowanego chaosu” do „wojny IV generacji”

Mateusz Piskorski, Zasoby stron konfliktu syryjskiego i ich dynamika w latach 2011–2013

Bruno Drwęski, Kryzys syryjski jako przesłanka anarchizacji systemu międzynarodowego (przekład Ronald Lasecki)

Leonid Sawin, Konflikt syryjski jako przejaw kryzysu systemu międzynarodowego (przekład Iwona Gałuszka)

Robert Czulda, Zdolności obronne Syrii w kontekście potencjalnej interwencji NATO

Walter Posch, Mocarstwowe aspiracje Iranu i Arabska Wiosna (przekład Zuzanna Zgoła)

F. William Engdahl, Projekt Wielkiego Bliskiego Wschodu z perspektywy Stanów Zjednoczonych (przekład Zuzanna Zgoła)

Bartosz Mroczkowski, Rosja wobec Arabskiej Wiosny

Tomasz Otłowski, Chrześcijaństwo Maszreku w okresie Tunisami

Borys Dołgow, Rozwój Arabskiej Wiosny: wstępne wnioski (przekład Anna Łuć)

Jarosław Chodak, Dyfuzja strategii rewolucyjnych i kontrrewolucyjnych w czasie Arabskiej Wiosny

Bruno Drwęski, Arabska Wiosna, czy jesień świata globalnego? (przekład Kornel Sawiński)

Pozycja do nabycia TUTAJ.

Noty recenzentów:

Książka o Arabskiej Wiośnie jest bezwzględnie warta przeczytania. Analiza wydarzeń doprowadzających do bardzo ważnej zmiany geopolitycznej w północnej Afryce oraz na Bliskim Wschodzie, połączona z daleko idącymi przemianami struktur politycznych oraz świadomości społecznej zamieszkujących ten obszar narodów, została przeprowadzona na bardzo wysokim poziomie. Przedstawione w tej książce teksty są rzetelne i bardzo często przedstawiają nieznane polskiemu czytelnikowi fakty i procesy. Każdy, kto interesuje się procesami przemian na arenie międzynarodowej winien zapoznać się z tą cenną pozycją.

prof. dr hab. Roman Bäcker
(Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika)

Recenzowana książka zapełnia lukę w polskim piśmiennictwie naukowym, dotyczącym wydarzeń związanych z tzw. Arabską Wiosną. Redaktorom udało się zebrać szereg bardzo interesujących artykułów, które ukazują Czytelnikowi aspekty geopolityczne, społeczne, polityczne, kulturowe i gospodarcze wydarzeń w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Podkreślić należy nie tylko wysoki poziom naukowy tekstów, składających się na powyższe opracowanie, ale trzeba także zauważyć, że ich Autorzy wykazali się wielką obiektywnością w analizie problemów, przy czym utrzymano w książce daleko idący pluralizm intelektualny.

dr hab. prof. UWr Tadeusz Marczak
(Wydział Nauk Społecznych, Instytut Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytetu Wrocławskiego)

„Fale Tunisami” to ogromnie interesująca, wieloaspektowa książka o wydarzeniach, mających znaczenie nie tylko regionalne, ale również globalne. Odnajdziemy w niej zagadnienia o charakterze (geo)politycznym, militarnym, kulturowym i medioznawczym. Międzynarodowy zespół autorów, z których każdy miał zapewnioną daleko posuniętą autonomię, dał nam w efekcie dzieło, które nie powinno rozczarować najbardziej wymagających czytelników. Gorąco je polecam.

dr hab. prof. UW Mirosław Sułek
(Instytut Stosunków Międzynarodowych, Wydział Dziennikarstwa
i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego)

Pozycja do nabycia TUTAJ.

 

Nad książką patronat objęli:

centr_konser CIM instytut_informacji

 

kolo_bezp logo_AHUZ

PolitykaGlobalna   SM-LOGO 

logoSM.plpsz

 

___________________________________________
1. A. Kuttab, The Tunisami: some insights into events in the Arab region, <http://www. alliancemagazine.org/node/3605> (27 IV 2011).
2. L. Diamond, The Spirit of Democracy. The Struggle to Build Free Societies throughout the World, New York 2008, s. 263–287.
3. F. Ajami, Arabska wiosna ludów, “Wprost” 22 V 2005, s. 90–92.
4. A. Jabłońska, Demokracja w imię Allaha, „Wprost” 11 IV 2004, s. 94–96.
5. M. Bankowicz, Zamach stanu – studium teoretyczne, Kraków 2009, s. 51–81.

Czytany 33256 razy Ostatnio zmieniany środa, 04 marzec 2015 08:49