sobota, 10 październik 2015 06:27

Mateusz Piskorski: Wybór wystąpień i wywiadów ministra spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergieja Ławrowa

Oceń ten artykuł
(18 głosów)

ECAG

Prezentujemy najnowszą pozycję książkową, opracowaną pod redakcją naukowa dr Mateusza Piskorskiego, prezentującą źródłowy Wybór wystąpień i wywiadów ministra spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergieja Ławrowa. Materiał został opatrzony wstępem i przypisami. To pierwsza na polskim rynku wydawniczym i naukowym pozycja prezentująca rosyjską zagraniczną myśl polityczną.

Wydawcą książki jest Oficyna Wydawnicza Aspra. Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych było realizatorem grantu, przekazanego przez Międzynarodowy Instytut Nowych Państw w Moskwie, którego w tej kwestii został dotowany przez Fundację Dyplomacji Publicznej im. Aleksandra Gorczakowa.

Informacja o książce na stronach wydawcy.

Spis treści:wystapienia_SLavrov_big.JPG

Wstęp

1. Wystąpienie i odpowiedzi na pytania mediów w ramach konferencji na temat kryzysu humanitarnego na Ukrainie (25.08.2014)

2. Wystąpienie na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ odnośnie punktu porządku obrad „Zagrożenie dla światowego pokoju i bezpieczeństwa stwarzane przez zamachy terrorystyczne” (24.09.2014)

3. Wystąpienie na 69. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ (27.09.2014)

4. Wystąpienie na XXII zgromadzeniu Rady Polityki Zagranicznej i Obronnej (22.11.2014)

5. Wystąpienie i odpowiedzi na pytania dziennikarzy podczas konferencji prasowej, związanej z rezultatami uczestnictwa w radzie ministrów spraw zagranicznych państw OBWE (05.12.2014)

6. Rozmowa w programie „Wieczór z Władimirem Sołowjowem” na kanale „Rossija 1” (25.12.2014)

7. Wystąpienie i odpowiedzi na pytania w Radzie Federacji (20.05.2015)

8. Wywiad dla programu „Meżdunarodnoje Obozrenie” dla kanału telewizyjnego „Rossija 24” (29.05.2015)

9. Konferencja prasowa z okazji szczytów BRICS  i Szanghajskiej Organizacji Współpracy (09.07.2015)

10. Konferencja i odpowiedzi na pytania na spotkaniu ze studentami i kadrą Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych (01.09.2015)

Pozycja do nabycia w księgarniach na terenie kraju, m.in. TUTAJ.

Recenzja:
Najlepszym antidotum na wszelkie fobie i uprzedzenia jest zawsze wiedza ich źródle. W przypadku Rosji – jak mawiał Aleksander Hercen w XIX wieku – Polacy nie znają jej z premedytacją. Aby odmienić ten fatalny stan rzeczy, sprowadzający się do błędnego postrzegania Rosji, licytowania się na radykalizm w jej ocenach, błędnej polityki prometejskiej i bezrefleksyjnego udziału w intrydze ukraińskiej należy zacząć metodyczną walkę z ogłupianiem polskich obywateli. Czas skończyć z pseudopoprawnością polityczną, lokajstwem wobec zewnętrznych mocodawców i niechlujstwem myślowym. Ignorancję polityczną zaprawioną moralną arogancją musi zastąpić racjonalna refleksja, sprowadzająca się do prostego pytania, dokąd to wszystko może nas zaprowadzić. Polaków stać na to, przynajmniej tych, którzy potrafią czytać i słuchać ze zrozumieniem, aby wyrobić sobie własne sądy, aby przyswajać wiedzę o dzisiejszej Rosji na podstawie tego, co mówią o sobie sami Rosjanie, a nie na podstawie donosów, insynuacji i dyfamacji, jakimi karmią opinię społeczną usłużne wobec swoich protektorów media masowe.

Enuncjacje polityków i mężów stanu należą zawsze do najważniejszych źródeł poznania tego, co leży u podstaw motywacji determinujących interesy narodowe danego państwa. W przypadku wypowiedzi prominentnego polityka i wybitnego szefa rosyjskiej dyplomacji Siergieja Ławrowa mamy do czynienia z gotową i dojrzałą wykładnią polityczną rosyjskiego postrzegania współczesnej rzeczywistości międzynarodowej. Bogate doświadczenie w służbie zagranicznej, znajomość arkanów sztuki negocjowania, umiejętność klarownego definiowania interesów i stanowczość w ich obronie - to tylko niektóre cechy emanujące z lektury zebranych w tym zbiorze tekstów. Wprawdzie żadne z wystąpień S. Ławrowa nie „wstrząsnęło światem”, ale pokazują one kierunek myślenia elit politycznych współczesnej Rosji, bez której niemożliwe jest kształtowanie globalnego ładu, pokoju i bezpieczeństwa.

Konflikt na Ukrainie należy do najbardziej dramatycznych wydarzeń w przestrzeni poradzieckiej od czasów rozpadu ZSRR. Dla Rosjan to szczególnie traumatyczne doświadczenie nie tylko ze względu na krwawą, bratobójczą wojnę na wschodzie Ukrainy, ale także eskalację napięcia i regres w stosunkach z Zachodem. Jak Rosja radzi sobie z tymi problemami, jak sama diagnozuje problemy i poszukuje racjonalnych rozwiązań? Na te pytania odpowiedzi udziela Siergiej Ławrow, który pokazuje, na czym polegają żywotne i egzystencjalne interesy Rosji. Z jego diagnozą można się nie zgadzać, ale nie sposób ją ignorować.

prof. dr hab. Stanisław Bieleń

Pozycja do nabycia w księgarniach na terenie kraju, m.in. TUTAJ.

Ze wstępu:

Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej jest w ostatnich latach w Polsce poddawana wyjątkowo surowej, nierzadko zupełnie niemerytorycznej krytyce przez reprezentujących różne opcje polityczne publicystów, komentatorów, polityków, ale także przez nie potrafiących powstrzymać określonych emocji i subiektywnych ocen ekspertów z szeregu ośrodków analitycznych. Niezwykle trudno znaleźć dziś również rzetelne analizy naukowe na jej temat1. W ciągu ostatnich dwóch lat postrzeganie Rosji w Polsce kształtowało się niemal wyłącznie przez pryzmat sytuacji, która rozpoczęła się w listopadzie 2013 roku na kijowskim Placu Niepodległości, doprowadzając do przewrotu i odsunięcia od władzy legalnie urzędującego ukraińskiego prezydenta Wiktora Janukowycza, a następnie osiągnęła kulminację pod postacią rozpadu państwa ukraińskiego i toczącego się do dziś na wschód od naszej granicy konfliktu zbrojnego. Postrzeganie Federacji Rosyjskiej, w znacznej mierze kształtowane przez dominujący dyskurs medialny, stało się zatem funkcją sposobu interpretowania kryzysu ukraińskiego, niewątpliwie odciskającego swe piętno na całej Europie i świecie. Na wypowiedzi polityków, komentatorów, dziennikarzy, publicystów, ale także pozostałych obywateli zainteresowanych udziałem w dyskusji dotyczącej spraw międzynarodowych, wpływ miała zapewne owa wybitnie jednostronna narracja.

Teksty przetłumaczone zostały na język polski z tekstów źródłowych, zamieszonych na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej. Obejmują bardzo zróżnicowaną problematykę, często w ramach jednego tekstu czy materiału konferencyjnego; dlatego też zostały uporządkowane wyłącznie pod kątem chronologicznym, a nie tematycznym. Pozostaje mieć nadzieję, że stanowić one będą przydatną pomoc dla tych polskich dziennikarzy, publicystów, studentów, ekspertów i polityków, którzy chcieliby zapoznać się z rosyjską polityką zagraniczną u źródeł, unikając powtarzania nierzadko wyrwanych z kontekstu cytatów, zniekształcających obraz rosyjskiej polityki zagranicznej. Wnioski na temat tej polityki Czytelnik, w tym każdy obywatel zainteresowany zrozumieniem motywacji naszego największego wschodniego sąsiada, będzie mógł wyciągnąć sam.

Pozycja do nabycia w księgarniach na terenie kraju, m.in. TUTAJ.

 

aspra_black.jpg

logoIINES.pngfgorczakow.JPG

____________________________________________
1. Wśród stosunkowo nielicznych prac z zakresu omawianej problematyki można wymienić: A. Curanović, Czynnik religijny w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej, Warszawa 2010; I. Topolski, Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej wobec państw Europy Wschodniej, Lublin 2013. W ciągu ostatnich lat najbardziej znaczące pozycje na temat rosyjskiej polityki zagranicznej powstawały z udziałem prof. S. Bielenia, zob. np. S. Bieleń, Tożsamość międzynarodowa Federacji Rosyjskiej, Warszawa 2006; S. Bieleń, M. Raś (red.), Polityka zagraniczna Rosji, Warszawa 2008; S. Bieleń (red.), Wizerunki międzynarodowe Rosji, Warszawa 2011; S. Bieleń, A. Skrzypek (red.), Geopolityka w stosunkach polsko-rosyjskich, Warszawa 2012; S. Bieleń (red.), Rosja w procesach globalizacji, Warszawa 2013. Omówienie stanowisk rosyjskich w sprawie ostatnich ważnych konfliktów kształtujących na nowo ład międzynarodowy można również znaleźć w publikacjach Europejskiego Centrum Analiz Geopolitycznych: R. Potocki, M. Piskorski, W. Hładkiewicz (red.), Fale Tunisami. Kontestacja arabska w latach 2010-2013, Warszawa 2014; R. Potocki, M. Domagała, D. Miłoszewska (red.), Czas EuroMajdanu, Warszawa 2015.

Czytany 26590 razy