sobota, 31 styczeń 2015 10:33

Oświadczenie Zarządu Stowarzyszenia Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych w sprawie wolności słowa w kontekście krytyki prof. Uniwersytetu Wrocławskiego dr hab. Bogusława Pazia

Oceń ten artykuł
(10 głosów)

Zarząd Stowarzyszenia Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych wyraża zaniepokojenie z powodu medialnej nagonki na prof. UWr dr hab. Bogusława Pazia w związku z dokonanym przez niego na portalu społecznościowym wpisem, mającym charakter komentarza widocznego wyłącznie dla osób zaprzyjaźnionych z jego autorem. Uważamy również, że stanowisko władz Uniwersytetu Wrocławskiego i działania podjęte przez nie wobec prof. B. Pazia noszą charakter ingerencji w treść wypowiadanych prywatnie opinii.

Podkreślamy, że nie utożsamiamy się z emocjonalnym, dalekim od rzeczowej analizy językiem komentarza Pana Profesora. Jednocześnie zwracamy uwagę, że wpis ten nie kwalifikuje się do uznania go za przestępstwo nawoływania do waśni na tle narodowościowym, dotycząc osób wyznających ideologię, której wyrazicielem był Stepan Bandera, a nie osób narodowości ukraińskiej. Działania podejmowane przez instytucje publiczne wobec obywateli artykułujących swoją niechęć wobec określonej grupy osób z uwagi na ich poglądy polityczne mieszczą się w granicach konstytucyjnie gwarantowanej wolności słowa.

Jednocześnie, jako że sprawa dotyczy osoby ze świata nauki, zwracamy szczególną uwagę na fakt, iż reakcje, które obserwujemy mogą stanowić zagrożenie dla wolności badań naukowych oraz swobody przekonań prywatnych ludzi nauki polskiej. Zarząd Europejskiego Centrum Analiz Geopolitycznych występuje stanowczo przeciwko ograniczaniu przestrzeni wolności słowa, w szczególności, gdy może ono również prowadzić do represji wobec pracowników naukowych uczelni publicznych.

W imieniu Zarządu ECAG
(-) dr Marcin Domagała

Czytany 5275 razy Ostatnio zmieniany niedziela, 01 luty 2015 17:02