wtorek, 01 grudzień 2015 05:32

Zaproszenie do dyskusji międzyredakcyjnej pod patronatem Konserwatyzm.pl i Geopolityka.org

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Rozwój wydarzeń za naszą wschodnią wskazuje, że proces przemian, jakim poddawana jest Ukraina, nie tylko nie został zakończony, ale może wręcz przyspieszyć. Kierunki zmian są już dziś dostrzegalne, jednak trudno byłoby chyba ponad wszelkie wątpliwości wskazać jedną drogę, którą na pewno pójdzie nasz południowo-wschodni sąsiad. Kwestie te mogą jednak mieć kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa Polski, wpływając na nasze pozycję geopolityczną, sytuację społeczną i gospodarczą, wzmożenie problemów etnicznych, a także wywołując być może konieczność określenia stanowiska państwa polskiego wobec mniejszości polskiej zamieszkałej właśnie na obecnym terytorium Ukrainy.

Wszystko to każe zadać nieco prowokacyjne pytanie: CO PO UKRAINIE – ZA 10 LAT? Taka perspektywa czasowa wydaje się uzasadniona obserwowanym tempem zdarzeń. W jakim kierunku może ewoluować państwowość ukraińska? Czy dojdzie do federalizacji państwa, jego rozpadu, czy ponownej reunifikacji, a jeśli tak – to wokół jakiego ośrodka interesów? Jak zmieniać się będzie ukraińska gospodarka, zwłaszcza pod wpływem Unii Europejskiej i Międzynarodowego Funduszu Walutowego? W jakiej sytuacji znajdą się zamieszkujące Ukrainę mniejszości – i jaką postawę wobec polityki Kijowa będą w perspektywie dekady zajmować sąsiedzi oraz światowe mocarstwa?

O udział w dyskusji zwracamy się do członków obu Redakcji oraz autorów zajmujących się problematyką ukraińską w nadziei, że tak rozpoczęta analiza będzie kontynuowana, także z udziałem samych Ukraińców i innych zainteresowanych stron zarysowując scenariusze weryfikalne nie tylko naukowo, ale i stanowiące praktyczne wskazówki dla polityki odwołującej się do nadrzędnych zasad polskiej racji stanu i polskiego interesu narodowego.

Zapraszam z szacunkiem

Konrad Rękas, Konserwatyzm.pl, Geopolityka.org

Fot. blog.mkoffice.eu

Czytany 10818 razy