piątek, 28 październik 2011 08:48

Kornel Sawiński: Odbył się IV Zjazd Geopolityków Polskich

Oceń ten artykuł
(1 głos)

IV_Zjazd  Kornel Sawiński

W dniach 20-21 października 2011 roku w Gdyni miał miejsce IV Zjazd Geopolityków Polskich. Impreza organizowana w jesiennej atmosferze od 2008 roku zawitała tym razem w mury budynku Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej. Współorganizatorami zjazdu były: Polskie Towarzystwo Geopolityczne, Instytut Geopolityki z Częstochowy, oraz Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych.

W pierwszym dniu zjazdu (tj. czwartek 20 października), po przywitaniu gości oraz współorganizatorów przez władze WNHiS Akademii Marynarki Wojennej, wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Andrzej Piskozub z Uniwersytetu Gdańskiego. Tematem wystąpienia była, niezwykle słabo znana w polskim środowisku akademickim, postać dr Svena Hedina, szwedzkiego geografa i podróżnika. Środowiskową zmowę milczenia na temat postaci Szweda, tłumaczyć można, jego germanofilskimi skłonnościami, manifestowanymi na przykład podczas obu wojen światowych.

 

Wystąpienie Profesora ugruntowane było solidną dawką nieznanej, unikatowej faktografii. Było tym bardziej cenne, że Profesor Piskozub jest już emerytowanym akademikiem i obcowanie z Jego wykładami należy do kategorii dóbr rzadkich.

Kolejne wystąpienia w ramach sesji plenarnej rozpoczął wykład prof. dr hab. Wojciecha Lamentowicza. Wystąpienie dotykało m.in. problematyki źródeł obecnego kryzysu finansowego, jak również możliwości skutecznego zwalczania tegoż z uwzględnieniem determinacji niespotykanej wcześniej w dziejach prędkości przekazywanych informacji.

Wystąpienie ppłk dr Andrzeja Łaszczuka z Akademii Obrony Narodowej dotyczyło tematyki kodów, oraz transindykatorów geopolitycznych. To obszar zagadnień charakterystycznych przede wszystkim dla geopolityki epoki ponowoczesnej. Autorem kolejnego wystąpienia był prof. dr hab. Mirosław Sułek, twórca oryginalnych koncepcji obliczania potencjału geopolitycznego ośrodków siły. Wystąpienie dotyczyło opracowywania programów gospodarczo-obronnych.

Po przerwie obiadowej miała miejsce otwarta debata o zmodyfikowanym nieco składzie niż było to zaplanowane. W panelu dyskusyjnym zatytułowanym: „Kierunki polskiej polityki zagranicznej w dobie policentryzacji świata” udział wzięli: prof. Wojciech Lamentowicz, prof. Andrzej Piskozub, prof. Julian Skrzyp, prof. Mirosław Sułek, redaktor pisma „Rurociągi” Witold Michałowski, prezes ECAG Marcin Domagała i moderujący dyskusję prezes Instytutu Geopolityki Leszek Sykulski.

Debata ogniskowała się głównie wokół koncepcji geopolitycznych prezesa Sykulskiego, wyłożonej w jego książce „Ku Nowej Europie”, zakładającej kontynentalną integrację na różnych poziomach przestrzeni „od Lizbony do Władywostoku”. Większość panelistów, poza różnicami odnośnie możliwości realizacji takiej koncepcji, było raczej jej przychylnych. Jedynie swój sprzeciw wobec wspomnianej koncepcji wyartykułował w sposób wyrazisty redaktor Witold Michałowski.

Kolejnym punktem pierwszego dnia Zjazdu były obrady w dwóch, działających równolegle sekcjach tematycznych, w dwóch różnych salach. Na każdej z nich zaprezentowano po pięć referatów. Obrady, których czas nieznacznie się wydłużył zakończyły część oficjalną pierwszego dnia.
Dzień drugi imprezy rozpoczęły trwające mniej więcej 1,5 godziny obrady ogólne, odbywające się na Auli AMW na których zaprezentowano cztery referaty. Po krótkiej przerwie rozpoczęły się obrady w sekcji poświęconej „współczesnym procesom geopolitycznym”, które trwały aż do przerwy obiadowej.

Część druga tego dnia obrad przebiegła głównie w atmosferze zasadniczych pytań o rolę NATO we współczesnym świecie. Pojawiły się różne opinie z przewagą głosów krytycznych pod adresem obecnej formuły Paktu Północnoatlantyckiego. Ostatni prelegent tego dnia zaproponował uczczenie minutą ciszy pamięć libijskiego przywódcy, na którym dokonano linczu, o którym dotarła informacja podczas pierwszego dnia Zjazdu. Propozycję, mającą charakter manifestacji sprzeciwu wobec barbaryzacji relacji międzynarodowych, większość obecnych na auli przyjęła pozytywnie.

Obrady drugiego dnia i cały Zjazd został oficjalnie zakończony koło godziny 17-tej przez organizatorów i prowadzących obrady: dr Gracjana Cimka z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Leszka Sykulskiego z Instytutu Geopolityki w Częstochowie i Marcina Domagałę z Europejskiego Centrum Analiz Geopolitycznych.

Zjazd z pewnością należy uznać za udany. Dopisała frekwencja, tematyka ponad trzydziestu wygłoszonych referatów była niezwykle zróżnicowana i barwna, ale też utrzymana na wysokim poziomie, który nie odbiegał zasadniczo od istoty dziedziny wiedzy, jaką jest geopolityka.

Trzymajmy kciuki za środowisko geopolityków polskich by duch integracji i potrzeby rozwoju pozwolił na organizację kolejnej imprezy już za rok. 

Fot. K. Miłosz/AMW

Czytany 5371 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 30 październik 2014 00:04