wtorek, 01 maj 2012 09:21

Konferencja 'Teoria Świata Wielobiegunowego'

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

mgu_konf  ECAG

W dniach 25 i 26 kwietnia 2012 roku w auli plenarnej Korpusu Humanistycznego Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego im. M. Łomonosowa (MGU) odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Teoria świata wielobiegunowego”. Na sympozjum Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych reprezentował dr Przemysław Sieradzan, który wygłosił referat na temat pojęcia postkolonializmu w myśli politycznej Frantza Fanona.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele elity naukowej, politycznej i dyplomatycznej 40 państw świata. Wykład inauguracyjny wygłosił profesor Wydziału Socjologicznego MGU Aleksander Dugin, który przedstawił zgromadzonym tezy swojej najnowszej monografii pt. Tieorija mnogopoliarnogo mira. Praca ta jest próbą przełamania hegemonii myśli anglosaskiej w światowej nauce o stosunkach międzynarodowych i stworzenia fundamentów teoretycznych wielobiegunowości, dialogu kultur i pluralizmu cywilizacyjnego. Podczas sesji plenarnej wystąpili również ambasadorowie Wenezueli, Kuby i Iranu, którzy dokonali diagnozy współczesnej sytuacji międzynarodowej i opowiedzieli się za wielobiegunowym modelem ładu światowego. Sesja plenarna została zakończona dyskusją panelową z udziałem Natelli Speranskiej, Leonida Sawina (Rosja), Przemysława Sieradzana (Polska - ECAG) i Marka Slebody (Stany Zjednoczone) na temat potrzeby koordynacji światowych działań na rzecz przełamania atlantyckiej hegemonii.

Po zakończeniu sesji plenarnej rozpoczęły się obrady w dwóch sekcjach. Pierwsza poświęcona została teorii wielobiegunowości, druga – integracji obszaru eurazjatyckiego. Podczas konferencji poruszono całe spektrum zagadnień metodologicznych, filozoficznych, politologicznych, kulturologicznych, prawnych i geostrategicznych. Wykładom towarzyszyły gorące i emocjonalne dyskusje dotyczące zarówno teoretycznych, jak i praktycznych aspektów strategii budowania globalnej wielobiegunowości. Tematem debat była m.in. przyszłość Unii Eurazjatyckiej jako organizacji integracyjnej obszaru postradzieckiego oraz ewolucja polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej.

W zgodnej opinii wszystkich uczestników bezprecedensowa w skali międzynarodowej konferencja odniosła znaczący sukces, zarówno w wymiarze naukowym, jak i organizacyjnym.

Podczas konferencji dr Przemysław Sieradzan nawiązał oficjalną współpracę między Europejskim Centrum Analiz Geopolitycznych a władzami Wydziału Socjologicznego i Katedry Socjologii Stosunków Międzynarodowych MGU.

Na zdjęciu od lewej: dr Przemysław Sieradzan (Polska), Leonid Sawin (Rosja) i Mark Sleboda (USA).

Czytany 4535 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 30 październik 2014 00:04