piątek, 23 grudzień 2011 12:59

Konferencja poświęcona upadkowi ZSRR

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

konf01  ECAG

W dniach 20-21 grudnia 2011 r. w Viskuli na Białorusi odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Teoretyczna i Praktyczna p.t. 20 Years Without The USSR – CIS – Euroasian Union. Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych było jej współorganizatorem.

Głównym organizatorem konferencji był białoruski ośrodek analityczny ECOOM. ECAG miał status współorganizatora. Nasza organizacja była reprezentowana przez Przewodniczącego ECAG Marcina Domagałę i przez wiceprzewodniczącego ECAG dr Mateusza Piskorskiego. Ponadto ze strony polskiej w konferencji wzięli udział dr hab. Jerzy Sielski (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie), dr Paweł Bromski i dr Marek Grzelewski (Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie). Ponadto w wydarzeniu tym wzięli udział liczni eksperci i naukowcy m.in. z Białorusi, Rosji, Ukrainy, Irlandii, Turcji, Niemiec, Litwy, Estonii, Francji, Niemiec i Stanów Zjednoczonych.

Omówione zostały zagadnienia wpływu upadku ZSRR na kształt polityczny całego regionu środkowoeuropejskiego, a także na kształt geopolityczny Europy. Szczególnej analizie poddano aspekty ekonomiczne tego wydarzenia oraz ich wpływ na funkcjonowanie społeczeństw. Podniesiono również tematykę powstania Wspólnoty Niepodległych Państw w kontekście powstającej Unii Euroazjatyckiej. Wskazywano też na wyzwania wynikające z powstania Unii Euroazjatyckiej, a w szczególności jej wielki potencjał ekonomiczny i gospodarczy. Podkreślono, że powstanie wspólnego rynku euroazjatyckiego będzie oznaczać powstanie jednolitego rynku, którego PKB będzie sięgało 2 bln USD, co będzie czyniło tę organizację drugim po Unii Europejskiej pod względem siły nabywczej rynkiem na świecie.

Uwadze rozmówców nie uszły także kwestie ideologiczne. Mówcy podkreślali kwestie natury ekonomicznej, a zwłaszcza dominacji neoliberalnego paradygmatu w globalnych relacjach gospodarczych. Zdaniem niektórych mówców tworząca się Unia Euroazjatycka ma być odpowiedzią Wschodu na wyzwania płynące z procesu globalizacji.

Niemniej ciekawym aspektem obrad stały się kwestie historyczne. Przedstawiono kulisy rozpadu ZSRR, a także reakcji politycznych na ten fakt w poszczególnych państwach.

Niebawem na portalu Geopolityka.org zamieścimy niektóre, co ciekawsze teksty wystąpień uczestników.

Czytany 3970 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 30 październik 2014 00:04