Bialorus_small  Piotr Badura

O współczesnej Białorusi w wiodących polskich mediach mówi się i pisze zwykle w tonie czarnej propagandy. Cenny jest więc każdy głos, każda publikacja, pokazujące, że prawda jest odmienna. Z tego powodu książkę „Białoruś – Model państwa i gospodarki” uważam za bardzo wartościową. Nie byłoby jednak celowe pisanie o licznych pozytywach książki, bo Autorom przydatniejsze będą sugestie w sprawie ewentualnych korekt, ulepszeń i rozszerzeń. Tym więc się zajmę.

Dział: Komentarze
czwartek, 28 luty 2013 07:52

Białoruś karmi Rosję

mle_mjas-1  Info ECAG

Mińsk i Moskwa doszły do porozumienia w sprawie wielkości dostaw żywności białoruskiej w 2013 roku. W ubiegłym roku rosyjskie organizacje producenckie zwracały uwagę na ponadlimitowe zwiększanie dostaw i niekorzystny dla Federacji Rosyjskiej bilans handlowy w tym segmencie rynku. Z kolei Białorusini zwracają uwagę, że realizują jedynie zapisy wcześniejszych porozumień, a sytuacja może zmienić się na ich niekorzyść w związku z przystąpieniem wschodniego sąsiada do WTO.

Dział: Białoruś
sobota, 16 luty 2013 09:50

Zbieżność interesów Polski i Litwy

PolLith-flagi  STRATFOR

Interesy Polski i Litwy są zbieżne w obecnej sytuacji geopolitycznej, a ich efektem jest bliska współpraca w określonych dziedzinach. W takim kontekście należy spojrzeć na czwartkowe doniesienia polskich i litewskich mediów o spotkaniu liderów tych krajów. Wówczas  premier Litwy Algirdas Butkevičius określił Polskę jako „strategicznego partnera” Litwy.

Dział: Analizy
środa, 06 luty 2013 09:45

Syria w Unii Celnej?

indeks-sm  Info ECAG

Syria nie wyklucza przystąpienia do Unii Celnej Białorusi, Kazachstanu i Rosji. Problematykę zacieśnienia współpracy omawiali minister gospodarki i handlu Syrii Muhammad Zafer Mabbak i ambasador Białorusi w Damaszku Oleg Jermołowicz.

Dział: Syria_2012

Abort  Info ECAG

Odziedziczone po czasach radzieckich liberalne prawo aborcyjne jest stopniowo zmieniane – tak w Rosji, jak i na Białorusi.

Dział: Białoruś
wtorek, 15 styczeń 2013 08:38

Piechociński spotka się z Łukaszenką?

jpiechocinski_psl


  Info ECAG

– Problem małego ruchu granicznego i wymiany handlowej między Polską i Białorusią dojrzał już do ostatecznych, obopólnie korzystnych rozwiązań. Jestem gotów rozmawiać o tym nie tylko w Warszawie, ale w i Mińsku – oświadczył wicepremier i minister gospodarki, Janusz Piechociński.

Dział: Białoruś
wtorek, 15 styczeń 2013 08:32

Prohibicja w Rosji?

vodka_net


  Info ECAG

Choć jak powszechnie wiadomo – ograniczenie dostępu do wódki i informacji nieuchronnie prowadzi do rewolucji – władze Federacji Rosyjskiej wracają na szlak niesławnej antynałogowej polityki Michaiła Gorbaczowa.

Dział: Rosja

wybory_BY_2  Konrad Rękas

Obowiązująca na Białorusi większościowa ordynacja wyborcza jest od lat poddawana krytyce przez opozycję. Specyfiką systemu białoruskiego jest bowiem marginalizacja partii politycznych, na rzecz grup zawodowych (np. pracowników dużych zakładów pracy), związków i organizacji społecznych. Także obóz rządzący nie jest zorganizowany w jedno ugrupowanie, a raczej opiera się na osobistym autorytecie prezydenta A. Łukaszenki, wspieranym przez szerokie zaplecze, którego trzon stanowią stowarzyszenie „Biała Ruś” i Federacja Związków Zawodowych Białorusi.

Dział: Białoruś

goat_ask  dr Mateusz Piskorski

Uznając podjętą w tekście Marka Zambrzyckiego próbę zastosowania dorobku francuskiego antropologa i filozofa René Girarda do interpretacji i prognozy obecnej sytuacji Białorusi za interesującą, warto zwrócić uwagę na kilka powziętych przez niego a priori założeń na temat systemu politycznego, ekonomicznego i społecznego. Wówczas natkniemy się na obawy, iż część eksplanacyjna i prognostyczna tekstu może tracić swą wartość, gdyż wyprowadzona została z nie do końca prawdziwego obrazu rzeczywistości...

Dział: Komentarze
sobota, 29 grudzień 2012 10:09

Marek Zambrzycki: Kozioł ofiarny za Bugiem

goat


  Marek Zambrzycki

Białoruś, podobnie jak inne kraje, podlega tym samym mechanizmom społecznym. Również tam, decydenci, chcąc nie dopuścić do wybuchu niekontrolowanego niezadowolenia społecznego, a także utrzymać się przy władzy, rozpoczynają poszukiwania kozła „winnego” zaistniałej sytuacji – kolejnych trudności, konfliktów dyplomatycznych, problemów ekonomicznych. Kto dla władzy na Białorusi jest wygodnym kozłem ofiarnym?

 

Dział: Analizy
Strona 6 z 12