sobota, 18 kwiecień 2015 07:48

Waswi Abduraimow: Tatarzy Krymscy będą tureckim pomostem do Eurazji

Oceń ten artykuł
(5 głosów)

Turcja ma więcej wspólnego ze Wschodem, niż z Zachodem. Bliższa integracja ze Wschodem i z Rosją jest dla współczesnej Turcji bardziej naturalna, niż współpraca z Zachodem. W tym sensie Tatarzy Krymscy są gotowi oświetlić Turcji drogę do współpracy z Rosją – przekonuje Waswi Abduraimow przedstawiciel ugrupowania Tatarów Krymskich Milli Farka w rozmowie z Teszą Teszanowiczem.

Tesza Teszanowicz [1]: Czy mógłby pan powiedzieć coś o sobie i o swojej organizacji, a także o jej historii, korzeniach i inspiracjach?

Waswi Abduraimow [2]: Milli Firka [3] (w przekładzie z języka krymskotatarskiego Partia Ludowa) została utworzona na Krymie w 2006 r., gdy jako rezultat agresywnej polityki nacjonalistycznej władz Ukrainy w odniesieniu do ludności autochtonicznej, kwestia etniczna Tatarów Krymskich została zepchnięta do ślepego zaułka. Wtedy polityka przyspieszonej asymilacji Tatarów Krymskich poprzez rozproszenie ich na całym terytorium Ukrainy była narzucana przez władze tego państwa poprzez powołane przez nie struktury Kurułtaju [4] i Medżlisu [5]. Podstawą ideologii Milli Firka jest doktryna Ismaiła Gasprinskiego [6], wielkiego nauczyciela Wschodu, na temat słowiańsko-turańskiej jedności na otwartych przestrzeniach Eurazji jako o koniecznym warunku przetrwania i rozwoju światów rosyjskiego i turańskiego oraz ich ludów w zjednoczonej matrycy socjokulturowej. Obecnie Krymska Republikańska Społeczna Organizacja Rozwoju Socjokulturowego Milli Firka (tak brzmi pełna oficjalna nazwa naszej organizacji) jest zarejestrowana jako podmiot prawa w Ministerstwie Sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej. Mam zaszczyt przewodniczyć Radzie [7] Milli Firka i reprezentować organizację na wszystkich jej szczeblach.

T.T.: W wielu zachodnich środkach masowego przekazu możemy usłyszeć wypowiedzi Mustafy Dżemilewa i jego organizacji „Medżlis” na temat obecnych represji wobec Tatarów Krymskich. Czy Mustafa Dżemilew reprezentuje prawdziwy głos Tatarów Krymskich? Jak duża część populacji Tatarów Krymskich go popiera?

W.A.: Nie ma w tym nic dziwnego. O kim innym miałyby pisać zachodnie środki masowego przekazu, jeśli nie o tworzących struktury Krułtaju i Medżlisu satelitach i dyrygentach euroatlantyzmu w środowisku Tatarów Krymskich, a także o ich przywódcach, Mustafie Dżemilewie i Refacie Czubarowie? Żaden śmiertelnik nie może być jedynym prawowitym głosem tego lub owego ludu. Zawsze był nim, jest i będzie jedynie Najwyższy. Co się tyczy poparcia Tatarów Krymskich dla M. Dżemilewa, myślę że wkrótce ograniczy się ono do jego bliskich krewnych i tych, których wspiera on finansowo ze środków hojnie przekazywanych mu przez te same rządowe i nierządowe instytucje zachodnie. Na ukraińskim Krymie M. Dżemilew był potrzebny, na rosyjskim – nie jest.

T.T.: Rosyjski prezydent Władimir Putin podpisał dekret rehabilitujący Tatarów Krymskich i inne mniejszości, które ucierpiały wskutek rządów Józefa Stalina. Jakie jest pańskie zdanie na temat tego dekretu, czy jest on dobrym krokiem w kierunku poprawy praw mniejszości w Federacji Rosyjskiej i wysiłkiem na rzecz naprawy historycznej niesprawiedliwości wobec Tatarów Krymskich, czy też jest to jedynie ruch propagandowy, jak twierdzą niektórzy?

W.A.: Dekret prezydenta Rosji, Władimira Putina rozwiązuje kwestię rehabilitacji Tatarów Krymskich i przedstawicieli mniejszości etnicznych, które ucierpiały za J. Stalina. Została obecnie utworzona potrzebna i wystarczająca podstawa prawna dla rozwiązania wszystkich palących problemów ludów represjonowanych, włączając w to Tatarów Krymskich. Tyle dekret. Pozostaje kwestia praktycznej realizacji jego zapisów, co pozostawia wiele do życzenia. Jestem przekonany, że ogólne rozwiązanie kwestii krymskiej, a także narodowej, której częścią ona jest, leży w interesie Federacji Rosyjskiej, sprzyjając jej wzmocnieniu i globalnym projektom geopolitycznym inicjowanym przez Moskwę jako alternatywa dla euroatlantyckich aspiracji do podporządkowania świata jednemu zunifikowanemu centrum.

T.T.: Istnieje problem islamizmu wśród niektórych członków społeczności Tatarów Krymskich. W czyim interesie leży działalność przeciwko tradycyjnemu islamowi na Krymie i szerzenie tam heretyckich przekonań takich jak wahhabizm? Czy za tym działaniem stoi jakieś oficjalne ciało lub organizacja?

W.A.: Problem międzynarodowego ekstremizmu i terroryzmu jest zagrożeniem dla całej ludzkości. Często zjawiska te przybierają szaty tych lub innych form religijnych. Jest to jednak czysty satanizm i nie ma nic wspólnego z religiami monoteistycznymi. W świecie muzułmańskim antyludzkie idee pielęgnowane są w niektórych grupach i sektach. Krym nie jest na tym tle wyjątkiem. Także pośród Tatarów Krymskich znaleźli się zainfekowani tym niebezpiecznym wirusem. Praktycznie nikt z nich nie pozostał na Krymie, wszyscy oni pospiesznie uciekli na Ukrainę, gdzie są używani do walki przeciwko Rosji, przeciwko Krymowi, przeciwko Tatarom Krymskim.

T.T.: Jako Tatarzy Krymscy macie dobre zdanie o Turcji. Co myśli pan o koncepcji społeczności Tatarów Krymskich jako pomostu pomiędzy Rosją i Turcją?

W.A.: Turcja jest jedynym w swoim rodzaju pomostem świata turańskiego, znajdując się w miejscu spotkania cywilizacji zachodniej, arabskiego Wschodu i świata rosyjskiego. Jaki wektor wybierze Tayyip Recep Erdogan i jego ludzie, w wielu aspektach zależy od tego, z jakiego rodzaju strukturyzacją świata będziemy mieli do czynienia w przyszłości. Turcja w każdym razie ma więcej wspólnego ze Wschodem, niż z Zachodem. Bliższa integracja ze Wschodem i z Rosją jest, według mnie, dla współczesnej Turcji bardziej naturalna, niż odrzucenie tradycyjnych wartości i duchowości na rzecz „czarnej dziury” zachodnich „rozkoszy”. W tym sensie, my, Tatarzy Krymscy, gotowi jesteśmy by zostać „pochodnią” dla Turcji, oświetlając jej drogę do wielkiego świata turańskiego, w bliskiej wspólnocie z Rosją.

Źródło: http://syncreticstudies.com/2015/03/20/the-crimean-tatars-are-ready-to-help-turkey-to-lay-the-way-to-russia-and-eurasia/#more-1733

Z języka angielskiego tłumaczył oraz tytułem i przypisami opatrzył: Ronald Lasecki

__________________________________
1. Tesza Teszanowicz (ur. 1988) – student filozofii na Uniwersytecie Belgradzkim, współpracownik czasopisma politologicznego „Нова српска политичка мисао” i portalu Center for Syncretic Studies, działacz Serbskiej Partii Radykalnej.
2. Waswi Ennanowicz Abduraimow (ur. 1954) – urodził się z Uzbekistanie gdzie jego rodzice zostali deportowani w 1944 roku, doktor fizyki (1987), pracował jako nauczyciel w Ferganie, następnie był działaczem na rzecz powrotu Tatarów Krymskich do ojczyzny (od 1987 r.), dziennikarzem, wykładowcą matematyki i politologii oraz przedsiębiorcą. Jest żonaty, ma córkę i syna.
3. Milli Firka – organizacja powołana przez działaczy krymskotatarskich w 2006 roku, zarejestrowana na Ukrainie w 2007 roku. W wyborach parlamentarnych 2010 r. Milli Firka startowała ze wspólnych list z Ukraińską Partią Socjalno-Demokratyczną nie zdobywając żadnego mandatu. W maju 2014 r. wyraziła poparcie dla aneksji Krymu przez Rosję, organizowała też działania popierające referenda niepodległościowe na wyzwolonych terenach obwodów ługańskiego i donieckiego. Milli Firka jest w społeczności Tatarów Krymskich jedyną liczącą się opozycją przeciwko Medżlisowi, choć sama jest organizacją niewielką – latem 2014 r. liczyła sobie nie więcej niż kilkuset członków. Milli Firka utrzymuje bliskie kontakty z Republiką Tatarstanu (za pośrednictwem krymskiej diaspory Tatarów Kazańskich) i uznaje jego autonomiczny status za wzór dla pożądanego statusu Tatarów Krymskich.
4. Kurułtaj Narodu Krymskotatarskiego – powołany w 1991 r. parlament Tatarów Krymskich, liczy sobie 250 delegatów i jest wybierany na pięć lat przez wspólnoty Tatarów Krymskich.
5. Medżlis Narodu Krymskotatarskiego – powołany wraz z Kurułtajem w 1991 roku, liczy sobie 33 członków. Spełnia funkcję najwyższego organu korporacyjnego tatarskiego samorządu narodowego, tworząc rady istniejące zarówno na terenie Krymu, Ukrainy, jak też w Rosji i w Uzbekistanie. Rolę moralnego przywódcy Medżlisu spełnia Mustafa Dżemilew (ur. 1943), politycznego zaś – od października 2014 r. jego bliski współpracownik Refat Abdurachmanowicz Czubarow (ur. 1957). Medżlis krytykowany jest w społeczności krymskotatarskiej za nieskuteczność i spekulację działkami budowlanymi przyznawanymi w ramach reprywatyzacji tatarskim repatriantom.
6. Ismaił Gasprinski (1851–1914) – działacz krymskotatarski, wydawca i zwolennik modernizacji społecznej ludów turańskich. Był prekursorem modernistycznej inteligencji turańskiej znanej jako ruch dżadidów. Jego doktryna przypominała nieco poglądy polskich pozytywistów i była turańskim odpowiednikiem tego popularnego w drugiej połowie XIX w. w Cesarstwie Rosyjskim prądu intelektualnego.
7. W języku krymskotatarskim Kenesz.

Czytany 12808 razy Ostatnio zmieniany sobota, 18 kwiecień 2015 08:11