syr_MSZ  ECAG

Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Ministerstwo do Spraw Emigracji Syryjskiej Republiki Arabskiej wysłało dwa identyczne listy przewodniczącemu Rady Bezpieczeństwa ONZ i sekretarzowi generalnemu ONZ, w którym podano, że ofiarami aktu terrorystycznego, jakim był atak na Uniwersytet w Aleppo są studenci, którzy uczestniczyli w zimowej sesji egzaminacyjnej. Cała ich wina polega na tym, że chcieli tylko kontynuować naukę i w dalszym ciągu brać udział w rozwoju swojej ojczyzny i budowaniu jej przyszłości.

Dział: Komentarze