alt Dariusz Kałan   Na tle poprzednika Wiktor Janukowycz przedstawiany jest jako technokratyczny pragmatyk, skupiony na gospodarce i nieuwikłany w spory ideologiczne. Dzisiaj jednak jego polityczny pragmatyzm wprowadza Ukrainę na drogę do statusu półkolonii.    
Dział: Komentarze
środa, 24 marzec 2010 04:20

Przemysław Benken: Azjatycka piaskownica

alt Przemysław Benken
Panuje powszechne oczekiwanie, iż wiek XXI okaże się wiekiem Azji. W sformułowaniu tym na chwilę obecną wydaje się tkwić wiele prawdy. Warto zatem przyjrzeć się relacjom między tamtejszymi największymi graczami - Chinami i Indiami - oraz ich sąsiadami. Bardzo możliwe, iż stosunki międzynarodowe na obszarze azjatyckim już niedługo będą determinować obraz świata w niemniejszym stopniu niż niegdyś sytuacja w Europie.
Dział: Analizy

altSławomir Pawlak

Recenzja: Tadeusz Bodio, Między romantyzmem i pragmatyzmem, Warszawa 2000, 205 ss.

Pragmatyzm polityczny i społeczny jest nieodłącznym składnikiem nowego ustroju i nie ma od niego odwrotu. Jednak w naszym kraju napotyka na silny opór środowisk post romantycznych. W wymiarze społecznym ten nowy ład wymaga od nas odrzucenia myślenia kategoriami obywatelstwa narodowo - państwowego na rzecz myślenia globalnego i działania lokalnego.

Dział: Recenzje