BrzezinskiKrótka debata nad tezami prof. Zbigniewa Brzezińskiego, znanego sowietloga amerykańskiego, polskiego pochodzenia, które zostały wyrażone w ostatnim, świątecznym wydaniu tygodnika Newsweek:


dr Gracjan Cimek: Jaki czas? Polemika ze Zbigniewem Brzezińskim

Łukasz Reszczyński: Na łasce Wielkiego Brata

Debata o postaci prof. Natalii Narocznickiej

sobota, 29 sierpień 2009 11:55

nata

Postać rosyjskiej prof. Natalii Narocznickiej wciąż budzi emocje za sprawą jej kontrowersyjnych, z polskiego punktu widzenia, wypowiedzi, dotyczących m.in. polskiej historii. Niżej przedstawiamy dwugłos w tej sprawie:

Mateusz Piskorski - Pomoroczność Narocznickiej

Przemysław Sieradzan - O Narocznickiej inaczej...

debata  Polityka Wschodnia
Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych
Polityka Globalna

Już dziś można dostrzec powolną ewolucję dotychczasowej myśli wschodniej w polskiej polityce zagranicznej. Jej trzonem są nadal zręby Doktryny Giedroycia. Opiera się ona na trzech założeniach: przyjaznych relacjach z sąsiadami, na dwutorowych relacjach w polityce wschodniej (równorzędne stosunki z Rosją i krajami poradzieckimi) i sprzeciwianiu się zasadzie Russia First.

Imperium czy zwiazek wolnych narodów?

sobota, 14 luty 2009 14:50

Szanse, zagrożenia, wyzwania i perspektywy Traktatu Lizbońskiego

Prezentujemy dwugłos w debacie nad Traktatem Lizbońskim, który toczył się w ramach Europejskiego Centrum Analiz Geopolitycznych. Liczymy, że te dwa głosy przyczynią się do lepszego zrozumienia tej skomplikowanej materii:

Mateusz Piskorski: O PRZYDATNOŚCI IMPERIUM

Marcin Domagała: VETO DLA MOCARSTWA


Dyskusja ukazała się w nr 6 (2008) 44 Magazynu

Strona 2 z 2