niedziela, 08 sierpień 2010 11:34

Arkadiusz Jędraszka: System bankowy Stanów Zjednoczonych - nadal brak kapitału, choć sytuacja o wiele lepsza?

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

altdr Arkadiusz Jędraszka

Stany Zjednoczone podnoszą się po zapaści systemu finansowego. Stwierdzenie, że wszystko powróciło do poziomu stabilności i zaufania lat 90-tych można nazwać złośliwie żartem stabilnym.

Nadal bowiem istnieje obawa i potrzeba wdrażania reform finansów, co jak pokazują informacje na stronach rządowych nie jest jedynie polską codziennością, z resztą i nie tylko reform finansów, ale chociażby sprawa reformy zdrowia czy opieki społecznej. Niedawno weszła w życie ustawa stanowiąca najbliższe wyzwanie dla tej światowej gospodarki, która zgodnie z pierwszymi szczegółowymi ocenami MFW wymaga zainteresowania.

W dniu 30 lipca 2010 roku w ramach analizy sektora finansowego nastąpiła dogłębna analiza systemu finansowego wraz z ukazaniem słabych punktów amerykańskiej gospodarki. W wyniku kryzysu azjatyckiego w 1999 roku ponad trzy czwarte z 187 państw członkowskich MFW musi dobrowolnie poddać się ocenie tej organizacji.

Światowy kryzys finansowy rozpoczął się w Stanach Zjednoczonych wyniku załamania się rynku mieszkaniowego typu sub-prime w 2007 roku. To załamanie przeniosło się na cały sektor finansowy USA, a potem przeniosło się szybko na cały glob. MFW w analizie wyraził swoją opinię o reformie systemu finansowego i wskazał na podpisanie ustawy w Dodd-Frank, jako ważny krok w celu usunięcia uchybień ukazanych przez światowy kryzys finansowy.

Jednocześnie MFW stwierdza w raporcie, że prawo amerykańskie nie miało szansy na usprawnienie złożonej sieci agencji nadzorujących banki i innych instytucji finansowych. Legislacja okazała się zawodna, niedoprecyzowana czy też zwyczajnie niedoskonała. Można domniemać, iż prawo zostało wykorzystane w złej wierze czy też nadinterpretowane na swoją korzyść. Przepisy ustanawiające nowe rady nadzoru organów regulacyjnych instytucji finansowych stają w obliczu dwóch poważnych wyzwań realizacji:

• poprawy współpracy z agencjami regulacyjnymi (ratingowymi) i umożliwienie  bardziej szybkiej reakcji na pojawiające się ryzyko systemowe;

• potrzebę szczegółowego zapisu zasad w celu pomocy zawierających obecnie luki systemowe co ma na celu odwrócić postrzeganie, że niektóre duże instytucje finansowe (banki) skazane są w przypadku zagrożenia kryzysowego  na porażkę.

MFW opublikował również sprawozdania rocznego check-up w gospodarce Stanów Zjednoczonych, znanej jako konsultacji IV artykułu, który stwierdza, że gospodarka Stanów Zjednoczonych jest nadmiernie zadłużona, a bezrobocie jest istotnym problemem. Ponadto, raport stwierdza, że kluczowe decyzje w sprawie reformy amerykańskiego systemu finansowania mieszkań i kredytów hipotecznych przez takich gigantów jak Fannie Mae i Freddie Mac są nadal w toku. MFW w raporcie stwierdza dalej, że rządowe wsparcie rynku mieszkaniowego jest kosztowne, nieefektywne i złożone, a jego źródłem są  dotacje, które nie przekładają się na uzyskiwane zmiany.

Biorąc pod uwagę kluczową rolę finansową Stanów Zjednoczonych w sektorze globalnego systemu finansowego jego zmiany i reformy na szczeblu międzynarodowym będą nadal ważne. Amerykańskie firmy związane z wieloma państwami w ramach operacji transgranicznych i wielu dziedzin technologicznych, a Stany Zjednoczone będą musiały w dalszym ciągu odgrywać wiodącą rolę w międzynarodowej koordynacji kryzysowej, a także pomagać w kształtowaniu nowych przepisów międzynarodowych w zakresie nadzoru bankowego i regulacji.  Rola globalnego lidera została jednoznacznie podkreślona.

W 2009 roku przeprowadzono w Stanach Zjednoczonych i opublikowano wyniki własnych badań szczegółowych zmian w największych dziewiętnastu bankach i instytucji finansowych. W rezultacie zmian i badań wskazano, iż banki w USA podniosły wartość swojego kapitału około o 205 miliardów USD.

Badania MFW podkreślają poprawę pozycji kapitałowej banków w Stanach Zjednoczonych, ale zauważają jednocześnie, że system finansowy prawdopodobnie pozostanie nadal pod presją i wpływem ze względu na spodziewane dalsze straty w sektorze nieruchomości komercyjnych. W sytuacji, w której wzrost bezrobocia byłby utrzymany na stabilnym poziomie znaczna liczba amerykańskich holdingów bankowych, małych i średnich przedsiębiorstw,  a zwłaszcza i banków regionalnych nadal będzie potrzebować dodatkowego kapitału.

MFW w badaniach ilustruje również znaczące powiązania w systemie bankowym, przestrzegając, że wstrząs w jednym banku może przełożyć się na zachwianie całego systemu. Powiązania przedłużone za granicą nie tylko mogą spowodować niebezpieczeństwo w amerykańskich bankach,  ale i wpłynąć na sytuację banków w Europie, ale efekt może mieć charakter sprzężenia zwrotnego.

Warto przy okazji stwierdzić, że z całą pewnością nie odczuwamy jeszcze całkowitych zmian jakie nastąpiły w wyniku przemian kryzysowych. Zmiany mentalne czy ekonomiczne są ze sobą powiązane. Wiele państw nie wyszło przez wiele dziesięcioleci z kryzysu. Są jednak takie, które rozwijają się dość stabilnie, choć problemy są zawsze. Korea Południowa mimo zawirowań, upadków wielu przedsiębiorstw, nadal dominuje rynek światowy, coraz bardziej poszerzając swoją ofertę eksportową. Na szczęście według raportu Stany Zjednoczone będą pełnić rolę lidera co zapewnia na chwilę obecną pewną przewidywalność. Jednak trzeba mieć rękę na pulsie. Na plecach dyszą Chiny i Indie, które już wzajemnie prześcigają się w planach podboju kosmosu. Miejmy nadzieję, że z perspektywy Polski sytuacja stanie się pozytywna.

Czytany 6303 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 30 październik 2014 00:04