Wstęp
Socjaldemokrację najautentyczniej  można określić jako lewicowy ruch społeczny wywodzący się z korzeni robotniczych (tzw. working class), który za główny cel stawia sobie budowę ustroju i społeczeństwa socjalistycznego drogą demokratycznych reform. Oryginalnie termin socjaldemokracja w XIX w. uzurpowały sobie, antykapitalistyczne ruchy robotnicze. Od połowy XX w. termin ten zaczął oznaczać rodzaj częściowo umiarkowanej polityki centrolewicowej. Socjaldemokracji udało się wówczas wypracować zestaw kompromisów społecznych, które służyły redukcji nierówności społecznych. Do głównych wartości socjaldemokracji zalicza się: ochronę praw pracowniczych (ochrona związków zawodowych), opodatkowanie progresywne, równouprawnienie wszystkich klas (warstw) społecznych, ideę demokracji uczestniczącej, kwestie socjalne (darmowa: edukacja, opieka zdrowotna oraz opieka socjalna), samorządność pracowniczą, interwencjonizm państwowy. 1 Spektrum lewica-prawica to czynnik strukturyzacji przestrzeni politycznej. Jest to model, w którym dokonuje się schematyzacji sfery polityki na model ideologiczny, społeczny i aksjologiczny.2 Norberto Bobbio, traktuje prawicę i lewicę jako terminy antytetyczne, czyli głęboko skonfliktowaną przestrzeń myśli i działań politycznych.3 Główne cechy charakteryzujące współczesną lewicę to propagowanie reform społeczno-gospodarczych, kształtowanie świeckiego etosu moralno-humanistycznego4 oraz takie czynniki jak: równość, wiara w postęp, partycypacyjny charakter demokracji, podmiotowość,5 racjonalizm, tolerancja,  wolność, sprawiedliwość społeczna.6 We współczesnym świecie trudno uciec od podziałów społecznych i politycznych, które nie byłyby kształtowane poprzez wymiar opozycji lewica-prawica.  Społeczeństwo jest zawsze podzielone oraz konstruowane przez dyskurs  praktyk hegemonicznych. Demokratyczna polityka liberalna to proces ciągłej negocjacji między różnymi konfiguracjami hegemonicznymi, które kształtuje konstytutywne napięcie  wyrażone w kategoriach podziału lewica i prawica.7

Pomimo wkroczenia ludzkości w III Tysiąclecie i widocznego postępu cywilizacyjnego w wielu dziedzinach , podstawowych problemów egzystencjalnych populacji światowej nie tylko nie udało się rozwiązać, ale wręcz ujawnia się ich dynamiczny rozwój. Jednym z nich okazuje się kwestia mieszkaniowa, gdzie nadal bez dachu nad głową przychodzi na świecie wegetować milionom ludzi. Zgodnie z danymi papieskiej komisji Justicia et Pax z końcem ubiegłego stulecia blisko piąta część ludności świata pozbawiona była przyzwoitych warunków lokalowych, zaś 45% miejskiej populacji świata wegetowało w slumsach czy gettach wielkich aglomeracji w warunkach niegodnych człowieka ( Głód, 2008). Współcześnie bezdomność urosła do rangi ważnego problemu społecznego, wzajemnie przenikającego się przyczynowo i skutkowo z bezrobociem, ubóstwem oraz wieloma innymi patologiami społecznymi, jak alkoholizm, narkomania, choroby weneryczne i HIF, rozpad rodziny, przestępczość. Występuje ona zarówno w społeczeństwach ubogich, jak i bogatych, będąc obiektem zainteresowań badawczych takich dyscyplin, jak socjologia, ekonomia, prawo, psychologia, polityka społeczna, czy praca socjalna.

Eugeniusz Januła: Grupa Wyszehradzka – realia i idea

niedziela, 18 październik 2020 18:56
dr płk Eugeniusz Januła
W sytuacji, kiedy polityka polskiego rządu spotyka się z coraz większą dezaprobatą i krytyką zarówno wewnątrz Unii Europejskiej, jak i poza nią, należy postawić pytanie: czy Grupa Wyszehradzka, na którą często powołuje się polski rząd, może w tym obrazie dość ponurej rzeczywistości coś zmienić?

Reaktywacja portalu Geopolityka.org

sobota, 08 wrzesień 2018 07:25

Szanowni Czytelnicy!

Miło nam oznajmić, że Portal Geopolityka.org. budzi się pomału z pewnego letargu i wraca do czynnej działalności. Będziemy działać w dotychczasowej formule, tzn. publikować Państwa artykuły i opinie na różne tematy, związane z szeroko pojętymi tematami z takich dziedzin, jak politologia, historia, socjologia itd. Na razie będziemy starali się publikować mniej więcej jeden tekst na tydzień. Potem będziemy chcieli częstotliwość edycji sukcesywnie zwiększyć.

W związku z powyższym proponujemy jedno novum. Mianowicie edytujemy teksty zarówno o charakterze naukowym, jak też typowo publicystycznym. W stosunku do tych pierwszych będziemy starali się wprowadzać recenzje. Nie chodzi tu jednak o cenzurę. Autor nadsyłający nam swój tekst o charakterze naukowym może poprosić o jego recenzje. Będziemy się bowiem starać o uzyskanie statusu periodyku punktowanego. To się nie stanie z dnia na dzień, szczególnie przy zapisach nowej Ustawy 2.0 (Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce). Jak zatem będzie wyglądać to w praktyce?

Każdy, kto poprosi o recenzje, otrzyma ją drogą elektroniczną. W wypadku publikacji na portalu, obok tytułu oraz imienia i nazwiska autora tekstu, zostaną również umieszczone imię i nazwisko lub inicjały recenzenta.
Serdecznie zapraszamy do współpracy zarówno w sensie czynnym i biernym!

dr Eugeniusz Januła
redaktor naczelny portalu Geopolityka.org

Jakub Ignaczak

Z nacjonalistycznego punktu widzenia niezwykle ciężko jest sprawiedliwie rozsądzić niedawny konflikt na Ukrainie i stwierdzić, która z walczących stron ma więcej racji moralnych. Europejscy patrioci walczą zarówno w szeregach ukraińskich bojówek, jak i w oddziałach prorosyjskich separatystów. Wszystko wskazuje na to, że jest to bratobójcza wojna pomiędzy Słowianami.

Arkadiusz Miksa

Kilka dni temu w kilku miastach Polski odbyły się pikiety przypominające Polakom o jednej z najbardziej wstydliwych kart w historii Europy w XXI wieku. Tą wstydliwą kartą, w której swój udział ma również Polska, jest wyrwanie małemu państwu słowiańskiemu sporej części jego terytorium, żeby zaspokoić interesy strategiczne USA w Europie. Przypomnijmy przy okazji, iż przez wieki naród ten dzielnie zmagał się, podobnie jak Polacy, Węgrzy czy Bułgarzy - z nawałnicą tureckich barbarzyńców.

Dariusz Dulaba

Służby prasowe władz w Moskwie i rządu w Ankarze poinformowały, że Turcja, Rosja i Iran rozpoczęły przygotowania do rozmów pokojowych w sprawie uregulowania konfliktu syryjskiego, które mają odbyć się w Astanie stolicy Kazachstanu, 23 stycznia. Tymczasem obserwatorzy wskazują, że walka z terroryzmem stała się dla tych państw jedynie pretekstem do zyskania szerszych wpływów w regionie.

Konrad Rękas: Chiński syndrom

środa, 21 grudzień 2016 08:50

Konrad Rękas

Zachwycający się domniemanym zwrotem geopolitycznym Stanów Zjednoczonych pod antychińskim sztandarem wzniesionym przez Donalda Trumpa – zachowują się trochę, jak ci polscy przedwojenni politycy, których cieszyło, że najpierw III Rzesza napadła na Czechosłowację, a nie na II RP.

Tomasz Jankowski

Niniejszy tekst jest intelektualną zabawą z zakresu tego, co może się wydarzyć w najbliższej przyszłości. Jego celem nie jest jednak żartowanie z obecnej sytuacji międzynarodowej lub wewnętrznej polityki polskiej, ale raczej ostrzeżenie przed możliwymi następstwami kontynuacji kierunku obecnej władzy w stosunkach z innymi państwami, jak i obojętności polskiego społeczeństwa wobec tego, co dzieje się na salonach Rzeczpospolitej. Przedłożony scenariusz i wnioski z niego płynące mają charakter fikcyjny, jednak założony bieg rozwoju sytuacji międzynarodowej jest jak najbardziej możliwy w najbliższej przyszłości. Miejmy jednak nadzieję, by jego urzeczywistnienie nie nastąpiło.

Marcin Domagała: Wahnięcie Ameryki

piątek, 11 listopad 2016 10:32

dr Marcin Domagała

Zaskakujący dla liberalnych elit politycznych wybór na fotel amerykańskiego prezydenta miliardera Donalda Trumpa był niewątpliwie szokiem. O ile jednak tego rodzaju podejście i wyrazy niezadowolenia są całkowicie zrozumiałe na terenie Stanów Zjednoczonych, to żałosny skowyt liberalnych elit politycznych w wielu państwach europejskich, w tym w Polsce, jest z gruntu dość żenujący. Tymczasem wybór ten może zaważyć na geopolitycznej pozycji Ameryki w roli "światowego stróża". Obecnie może ją strącić z tego piedestału w nadzwyczaj prosty sposób nawet niewielki ośrodek siły.

Strona 1 z 96