Abort  Info ECAG

Odziedziczone po czasach radzieckich liberalne prawo aborcyjne jest stopniowo zmieniane – tak w Rosji, jak i na Białorusi.

Dział: Białoruś