czwartek, 28 luty 2013 07:52

Białoruś karmi Rosję

mle_mjas-1  Info ECAG

Mińsk i Moskwa doszły do porozumienia w sprawie wielkości dostaw żywności białoruskiej w 2013 roku. W ubiegłym roku rosyjskie organizacje producenckie zwracały uwagę na ponadlimitowe zwiększanie dostaw i niekorzystny dla Federacji Rosyjskiej bilans handlowy w tym segmencie rynku. Z kolei Białorusini zwracają uwagę, że realizują jedynie zapisy wcześniejszych porozumień, a sytuacja może zmienić się na ich niekorzyść w związku z przystąpieniem wschodniego sąsiada do WTO.

Dział: Białoruś