sobota, 01 sierpień 2015 07:03

Mateusz Piskorski: Ukraina – nowy Czarnobyl?

dr Mateusz Piskorski

Konsekwencje awarii elektrowni jądrowej w Czarnobylu pamiętane są do dziś w wielu krajach Europy. W niewyjaśnionych do końca okolicznościach schyłkowego okresu Związku Radzieckiego, w podkijowskiej elektrowni wydarzyła się w kwietniu 1986 roku katastrofa, której skutki – ekologiczne, zdrowotne, finansowe i gospodarcze – po dziś dzień stanowią czynnik hamujący rozwój szeregu państw regionu, przede wszystkim dotkniętej najbardziej skutkami promieniowania Białorusi.

Dział: Komentarze
środa, 18 marzec 2015 07:00

Info ECAG: Ludzie Janukowycza w pułapce?

Info ECAG

Kampania antykorupcyjna na Ukrainie zatacza coraz szersze kręgi, przede wszystkim geograficznie. Chociaż odczuwalny przez ankietowanych Ukraińców poziom korupcji w dalszym ciągu przewyższa ten wskazywany w badaniach przeprowadzanych przed lutowym przewrotem 2014 roku, oskarżenia dotyczą przede wszystkim byłych urzędników i polityków z okresu, gdy władzę sprawowała Partia Regionów. W akcję polowania na przedstawicieli odsuniętych od władzy elit włączyły się służby policyjne i specjalne krajów europejskich.

Dział: Ukraina
środa, 24 listopad 2010 12:14

O korupcji na Ukrainie

 prdzECAG

Ekspert Europejskiego Centrum Analiz Geopolitycznych Marcin Domagała, skomentował dla Polskiego Rada dla Zagranicy kwestię korupcji na Ukrainie. W swojej wypowiedzi obszernie zaznaczył dziedziny życia na Ukrainie, których ta kwestia dotyka oraz podkreślił jej cechy charakterystyczne.

Dział: W mediach