contract02  ECAG

Przedstawiamy ocenę ekspercką wyborów regionalnych, wykonaną na podstawie obserwacji dokonanych przez obserwatorów z ramienia Europejskiego Centrum Analiz Geopolitycznych, które miały miejsce na terenie Federacji Rosyjskiej w dniu 13 marca 2011 r. Tekst w analizy dostępny jest wyłącznie w języku angielskim.

Dział: Rosja