gazowegeopolityka  dr inż. Tadeusz Zbigniew Leszczyński

Komisja Europejska od kilku lat dokonuje przeglądów strategicznych problematyki energetycznej. Pierwszy z takich przeglądów miał miejsce w marcu 2007 r. W jego efekcie Komisja Europejska zaproponowała podjęcie działań zmierzających do uwolnienia rynku energii oraz promowania czystych technologii energetycznych, opartych o odnawialne źródła energii i ograniczające emisję gazów cieplarnianych.

Dział: Analizy