Monika Zawartka

Od momentu pojawienia się na Ziemi pierwszych ludzi, bezpieczeństwo i jego zapewnienie, stało się jedną z podstawowych potrzeb. Na przestrzeni czasu, pojęcie bezpieczeństwa i sposób jego postrzegania ewoluował. Współcześnie bezpieczeństwo i jego zakres dotyczy wielu sfer takich życia zarówno w ujęciu indywidualnym, jak i zbiorowym. Należy tu zatem wskazać społeczne obszary bezpieczeństwa, w tym życie rodzinne, ale również sfer terytorialnych, politycznych, gospodarczych, ekonomicznych, ekologicznych oraz militarnych. Współczesna nauka zajmuje się badaniami nad pojęciem oraz postrzeganiem, a także oceną bezpieczeństwa. Każda żyjąca istota posiada szereg potrzeb, a jedną z głównych i najważniejszych jest właśnie bezpieczeństwo, które każdy postrzega w inny sposób, lecz dla wszystkich jest równie istotne. Niewątpliwie istotność bezpieczeństwa zależna jest od wielu czynników, które ulegają stałym przemianom.

Dział: Analizy

szkl_kula  prof. dr hab. Andrzej Chodubski

Przewidywanie przyszłości jest ważnym wyzwaniem badawczym. Dyktuje je zarówno teoria, jak i prognostyka życia, a zwłaszcza potrzeba przygotowania człowieka do zmieniających się realiów życia kulturowo-cywilizacyjnego. 

 

Dział: metodologia
piątek, 28 październik 2011 08:55

Świat się radykalizuje

powrot_boga


  Bartosz Mroczkowski

Recenzja: John Micklethwait i Adrian Wooldridge,  Powrót Boga. Jak globalne ożywienie wiary zmienia świat, Wydawnictwo Zyska i spółka, Warszawa 2011, 466 ss.

Dział: Recenzje

geopreal


  dr Przemysław Sieradzan

Recenzja: Leszek Sykulski, Geopolityka, czyli pochwała realizmu. Szkice teoriopoznawcze, Warszawska Firma Wydawnicza, Warszawa 2011, 160 ss.

Dział: Recenzje
sobota, 18 czerwiec 2011 08:01

Krzysztof Kokoszczyński: Potęga, ale jaka?

dylpot


geopolityka     Krzysztof Kokoszczyński

Recenzja: Anna Wojciuk, Dylemat potęgi. Praktyczna teoria stosunków międzynarodowych. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, 286 ss.

Dział: Recenzje

waltzerwojny


  Maciej Tomecki

Recenzja: Michael Walzer, Wojny sprawiedliwe i niesprawiedliwe. Rozważania natury moralnej z uwzględnieniem przykładów historycznych, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2010, 452 ss.

Dział: Recenzje

polish_and_eu_flag  Bartosz Mroczkowski

Polska polityka zagraniczna przeżywa w ostatnich latach czas oświecenia i dzięki coraz bardziej docenianym w świecie polskim dyplomatom, bazuje ona na racjonalnej ocenie rzeczywistości. W stosunkach międzynarodowych planuje się koncepcje krótko, średnio i długo terminowe. Niewątpliwie polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej to plan krótko terminowy, bo od lipca do końca grudnia tego roku, ale polskie MSZ liczy na daleko idące korzyści. Ogromna szansa, która z zasady powinna wzmocnić państwo, a jednak jest się czego obawiać. geopolityka

Dział: Komentarze

worldz  Bartosz Mroczkowski

Powstanie globalnej Organizacji Narodów Zjednoczonych i ewolucja Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali w Unię Europejską przyczyniły się do zmiany pojęcia stosunków międzynarodowych. W percepcji prestiżu międzynarodowego państwa wydają się angażować na takich płaszczyznach gry międzynarodowej, na której z pewnością skorzystają – przykładem jest Bliski Wschód, który dzisiaj jest polem do popisu poprawy prestiżu, interesu politycznego, geopolitycznego i ekonomicznego.

Dział: Komentarze