alt

Piotr A. Maciążek

Poniżej przedstawiam moje przemyślenia i streszczenie najważniejszych wątków jakie pojawiły się w wywiadzie rosyjskiego ministra obrony Anatolija Sierdiukowa, którego udzielił niemieckiej gazecie Der Spiegel. Rozmowę w wersji polskojęzycznej przedrukowano w najnowszym numerze Forum.

Dział: Komentarze
wtorek, 29 wrzesień 2009 08:44

Marcin Domagała: Antynuklearny koszmar

Marcin Domagała

Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ - dokument naiwny

Ostatnia rezolucja Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych z 24 września, dotycząca m.in. kwestii podjęcia szeroko zakrojonych wysiłków, przeciwko proliferacji broni atomowej oraz promocji powszechnego rozbrojenia, jest dokumentem na równi pięknym, co naiwnym i propagandowo pustym. W dodatku stwarza realne niebezpieczeństwo dla targanego napięciami świata, w postaci groźby powstania nowych oraz eskalacji istniejących konfliktów między poszczególnymi państwami i narodami.

Dział: Publikacje
Strona 4 z 4