binarnykod


dr Gracjan Cimek

Informacja jest ważnym narzędziem walki o realizację interesów w stosunkach międzynarodowych, także w wymiarze geopolitycznym. Należy do podstawowych źródeł kontroli społecznej, którym można się posługiwać, karząc, nagradzając, przekonując i przekształcając świadomość zarówno własnych obywateli, jak i przeciwnika.

Dział: Komentarze

arktyka_woda


geopolityka  Michał Jarocki

Intensyfikacja amerykańskiej polityki w Arktyce spowodowana jest postępującym topnieniem pokrywy lodowej w tym regionie. Szanse i zagrożenia płynące z tego zjawiska w bezpośredni sposób przekładają się na interesy narodowe państwa. W zarysowującej się międzynarodowej rywalizacji o kontrolę nad obszarem, Waszyngton nie zamierza pozostawać w tyle.

Dział: Publikacje

storm_clouds  dr hab. Bogdan Góralczyk

Jedni chcą walczyć ze zmianami klimatycznymi, drugim jest to obojętne, a jeszcze inni uważają, że „kampania klimatyczna” to nic innego, jak kolejny liberalny, a może wręcz lewacki, intelektualny humbug. Patrząc na kontrowersje wokół IPCC, protokołu z Kioto czy procesu z Bali odnosi się wrażenie, że wcale nie mamy do czynienia z merytoryczną debatą, lecz ideologicznym starciem...

Dział: Analizy

lodowiec  Michał Jarocki

W ciągu minionej dekady wyraźnemu zaakcentowaniu uległ arktyczny kierunek polityki zagranicznej Kanady. Koncentracja wysiłków wszystkich sił politycznych nakazuje sądzić, iż region ten na długie lata uzyskał status priorytetowego z punktu widzenia interesów państwa. Bez względu na ostateczny cel tych zabiegów, operujące w silnym otoczeniu międzynarodowym elity rządzące będą musiały rozważnie dobierać środki działania, starając się unikać nieprzyjemnych w skutkach błędów.

Dział: Publikacje

arctic_hill


  Michał Jarocki

W ostatnim czasie Rosja stara się zmieniać charakter prowadzonej przez siebie polityki zagranicznej. Przejawia się to angażowaniem głównych sił w te regiony świata, gdzie dostrzegalna jest szansa na osiągnięcie wymiernych korzyści. Jednym z przykładów takich działań jest Arktyka, która powoli staje się areną coraz większych sporów terytorialnych.

Dział: Publikacje

iceberg  Michał Jarocki

Najważniejszym aktem prawa międzynarodowego, w oparciu o który dokonany mógłby zostać podział poszczególnych odcinków Arktyki, jest Konwencja Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza z roku 1982. Dokument ten ustanawia specjalną ONZ-towską komisję Komisja Granic Szelfu Kontynentalnego), do której adresowane mogą być żądania dotyczące zmiany długości wyłącznych stref ekonomicznych.

Dział: Analizy

alt altgeopolityka


Michał Łuszczuk

Wśród wielu poważnych wyzwań, jakie przyniósł ze sobą obecny wiek, coraz ważniejsze miejsce zajmują następstwa zmian klimatycznych, szczególnie te zachodzące wokół bieguna północnego. Coraz rozleglejsze topnienie pokrywy lodowej w tym regionie przyczynia się między innymi do kształtowania nowej sytuacji, w której perspektywy potencjalnej eksploatacji olbrzymich złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, jak też sprawowania kontroli nad „otwierającymi się” trasami żeglugowymi na morzach Oceanu Arktycznego sprawiają, iż wielu uczestników stosunków międzynarodowych podejmuje wysiłki, aby zintensyfikować swoją obecność na Dalekiej Północy[2]. Do ich grona stara się dołączyć również Unia Europejska.

Dział: Analizy
czwartek, 18 marzec 2010 09:14

Rosja chce dostępu do złóż Arktyki

ECAG/RIA Novosti
Ograniczenie dostępu Rosji do złóż węglowodorów w Arktyce, gdzie znajduje się ponad 25% światowych zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego, jest nie do przyjęcia - stwierdził w 17 marca (środa) prezydent Dmitrij Miedwiediew.
Dział: Komentarze
alt dr Robert Potocki Recenzja: Krzysztof Kubiak, Interesy i spory państw w Arktyce, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2009, 209 ss.
Dział: Recenzje
Strona 2 z 2