saudi-bankers  Natalia Cieślewicz

Współczesny świat wymaga od ekonomistów nowego spojrzenia na kluczowe pojęcia. Często wiele z nich wymaga innej interpretacji albo nawet stworzenia na nowo. Jednym z takich terminów jest homo oeconomicus – któremu Adam Smith i John Stuart Mill nadali pierwotne znaczenie. W dobie kryzysu gospodarczego warto się mu bliżej przyjrzeć i zastanowić się, czy założenia o przewidywalności ludzkich zachowań i bezwzględności biznesu są nadal aktualne. 

Dział: Analizy

altgeopolityka George Friedman

Panika na rynkach finansowych stanowi integralną część kapitalizmu. Podobnie jest z recesją gospodarczą. System generuje powyższe zjawiska i staje się dzięki nim silniejszy. Podobnie jak pożary leśne, sprawiają ból, lecz bez nich las nie mógłby przetrwać. Narzucają dyscyplinę, wymierzając kary nierozważnym i nagradzając ostrożnych. W sposób niedoskonały oczywiście, albowiem od czasu do czasu nierozważni są nagradzani a ostrożni – karani.

Dział: Komentarze