Wydrukuj tę stronę
czwartek, 28 październik 2010 00:00

Grzegorz Rossa: Zastosowanie metod historycznych i matematycznych do badania wybranych zagadnień geopolitycznych

Oceń ten artykuł
(4 głosów)

alt   Grzegorz Rossa

Długość czasu trwania złożonych formacji geopolitycznych w zlewniach Eurazji i Morza Śródziemnego.

Z historii wiemy o łączeniu się państw małych w większe i rozpadach państw większych na mniejsze. Przedmiotem badania jest stwierdzenie, czy ten proces jest opisywalny. Czy przebiega chaotycznie, czy jest zdeterminowany jakimś czynnikiem (czynnikami). A jeżeli tak, to czy podlega jakimś regułom. Czy te reguły można wyrazić. Wreszcie, czy te reguły pozwalają na prognozowanie.

1.  Sformułowanie problemu

 

Z historii wiemy o łączeniu się państw małych w większe i rozpadach państw większych na mniejsze. Przedmiotem badania jest stwierdzenie, czy ten proces jest opisywalny. Czy przebiega chaotycznie, czy jest zdeterminowany jakimś czynnikiem (czynnikami). A jeżeli tak, to czy podlega jakimś regułom. Czy te reguły można wyrazić. Wreszcie, czy te reguły pozwalają na prognozowanie.

Badanie jest czysto fenomenologiczne. W badaniu uwzględnione są tylko parametry charakteryzujące zjawisko. Badanie jest prowadzone w całkowitym wyabstrahowaniu od przyczyn zachodzenia zjawisk: łączenia się państw mniejszych w większe, trwania państw większych i ich rozpadów.

W badaniu zostały wykorzystane dwa parametry: czas powstania i czas rozpadu. Czas powstania został użyty, jako zmienna niezależna. Z czasów: rozpadu i powstania; została wyliczona długość czasu trwania, jako ich różnica.

2.  Obszar badania przestrzenny i przedmiotowy

Obszarem przestrzennym badania są zlewnie Eurazji i Morza Śródziemnego.

Obszarem przedmiotowym badania jest złożona formacja geopolityczna.

Definicja

Złożona formacja geopolityczna jest znamienna tym, że jest zbudowana ze składników zdolnych do samodzielnego istnienia, jako państwa lub twory quasipaństwowe.

Badanie pomija państwa powstałe ze zjednoczenia plemion, klanów bądź innych tworów niepaństwowych.

◊  Produkty rozpadu — warunek słaby

◊  Składniki tworzące — warunek silny — ma znaczenie dla określenia początku.

3.  Wybór przypadków badanych

Przypadki wybrane do badania są przedstawione w poniższej tabeli.

L. p.

Formacja geopolityczna

Początek

Koniec

Długość

Data

Wydarzenie

Data

Wydarzenie

1

Persja

-836

 

-331

Bitwa między Arbelą i Gaugamelą

505

2

Hellenizm

-338

Bitwa pod Cheroneją

-30

Zagarnięcie Egiptu przez Rzym

308

3

Rzym

-272

Zajęcie przez Rzymian miast etruskich, zwycięstwo nad Tarentem

1453

Upadek Konstantynopola

1725

4

Chiny

-221

 

2008

 

2229

5

Państwo Franków

486

Bitwa pod Soissons

843

Rozpad

357

6

Wielkie Księstwo Litewskie i Rzeczpospolita Obojga Narodów

1235

Mendog, zajęcie posiadłości na Rusi Czarnej i w zach. części Rusi Białej

1795

III rozbiór Polski

560

7

Indie

1451

Koniec dynastii Sajjidów

2008

 

557

8

Austro-Węgry

1526

 

1918

 

392

9

Wielkie Cesarstwo

1797

Traktat pokojowy w Campo Formio

1814

 

17

10

III Rzesza Niemiecka

1938

Anschluß Austrii

1945

 

7

 

4.  Znajdowanie związku

Wartości parametrów charakteryzujących przypadki badane zostały przedstawione na poniższym wykresie.

alt

Okazało się, że na wykresie punkty pomiarowe układają się tak, że przez nie można poprowadzić krzywą.

alt

Okazało się, że powyższa krzywa może zostać potraktowana jako wykres funkcji danej równaniem,

alt

gdzie:   Δt — długość trwania złożonej formacji geopolitycznej,  t — czas powstania formacji geopolitycznej.

Dokładność dopasowania równania do danych została sprawdzona metodą wyrównawczą Gaussa najmniejszych kwadratów, stopa odchylenia standardowego wynosi S = 14,02%, co jest, zważywszy na specyfikę przedmiotu badań, wartością małą, czyli równanie jest dobrze dopasowane do danych.

1.  Uwagi

◊  W dziejach są czasy lepsze i gorsze do założenia złożonej formacji geopolitycznej

◊   Związek długości trwania złożonej formacji geopolitycznej od czasu jej powstania może być dany zależnością funkcyjną

Periodyczność (człon równania — alt) jest dowiedziona dobrze.

Obwiednia (człon równania — alt jest dowiedziona słabiej, w szczególności może mieć inną postać, w szczególności może być dana funkcją z więcej niż jednym maksimum, w szczególności może być dana funkcją periodyczną, w szczególności w przyszłości może wystąpić okres korzystny do zakładania złożonych formacji geopolitycznych

◊   Mało punktów badawczych (10)

◊   Selekcję można przeprowadzić inaczej

◊   Można inaczej określać punkty początku i końca

◊   Dobrze byłoby takie badania przeprowadzić dla innych miejsc na Ziemi (np. Ameryki Południowej i Środkowej).

1.  Podsumowanie

Opracowanie nie rości sobie pretensji do uznania za ostateczne, czy nawet precyzyjne, ale może być uznane za etap w badaniu zagadnienia, po którym przyjdą następne, lepiej opisujące rzeczywistość. Problematyka jest tak bardzo interesująca, że należy mieć nadzieję na znalezienie się chętnych badaczy, którzy zechcą ją zgłębiać.

2.  Zastosowanie praktyczne

Do równania można podstawić wartości czasu z przyszłości. Wtedy można wykorzystać równanie do prognozy. Jednakowoż należy zauważyć, że podana stopa błędu względnego stosuje się tylko do wartości czasu z przeszłości. Dla wartości czasu z przyszłości stopa błędu ma wartości większe. Dla podstawionych do równania wartości czasu z przyszłości wartość stopy błędu rośnie monotonicznie wraz ze wzrostem wartości czasu. Wiadomy jest tylko ten wzrost, natomiast nie wiadomo, jaka jest wartość stopy błędu. Wiadomo tylko, że wraz z przechodzeniem z czasem do nieskończoności stopa błędu względnego też rośnie do nieskończoności. Bezpiecznie jest prognozować w czasie porównywalnym z wartością zakresu czasowego badania. Najstarszy przypadek badany pochodzi z ‎836‎ przed Chr., najmłodszy — AD ‎1938‎. Zatem zakres czasowy badania ma wartość 2774lat. Można założyć, że prognozować bezpiecznie można do ok. 10% wartości zakresu czasowego badania w przyszłość od wartości przypadku najpóźniejszego. Stąd prognozować bezpiecznie można do ok. AD 2215.

Jeżeli UE powstanie zgodnie z Deklaracją Berlińską w 2009r., to z prawdopodobieństwem nie mniejszym niż 68% przetrwa 5÷6 lat i rozpadnie się pomiędzy latami 2014÷2015.

Na kontynencie eurazjatyckim najkorzystniej jest założyć złożoną formację geopolityczną w roku 2199, długość trwania 10÷13 lat, rozpad w latach 2209÷2212.

Badanie (wyniki i sposób przeprowadzenia) zostało przedstawione

na II Zjeździe Geopolityków Polskich, który odbył się 23÷24 października AD 2009

w Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie w Warszawie.

Czytany 11138 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 10 marzec 2016 19:05