środa, 02 listopad 2011 05:51

Chiny w przyszłości

Oceń ten artykuł
(3 głosów)

chinyglob ECAG

Niżej prezentujemy tłumaczenie ciekawego dokumentu, stworzonego przez Wydział Informacji przy Radzie Państwa Chińskiej Republiki Ludowej pt. „Pokojowy Rozwój Chin”. Jego autorzy autorzy przedstawiają własną wizję zarówno geopolitycznego, jak i wewnętrznego rozwoju Państwa Środka do połowy XXI w. Materiał ten jest niewątpliwie jednym z ciekawszych tekstów, publikowanych w Polsce, o prognostyce tego najludniejszego państwa świata, co ważne pisanego z punktu widzenia jego realizatorów. Niewątpliwie też pomoże zrozumieć istotę polityki chińskiej.

Pokojowy Rozwój Chin

Wydział Informacji przy Radzie Państwa
Chińskiej Republiki Ludowej
Wrzesień 2011, Pekin

Zawartość:

I. Polityka Pokojowego Rozwoju Chin: informacje ogólne. 

II. Cele które Chiny zamierzają osiągnąć prowadząc politykę Pokojowego Rozwoju. 

III. Polityka zagraniczna w służbie celom Pokojowego Rozwoju. 

IV. Polityka pokojowego Rozwoju racjonalna i uzasadniona historycznie. 

V. Znaczenie chińskiej polityki Pokojowego Rozwoju dla reszty świata.


Chiny są krajem wschodu, posiadającym 1,3 miliarda obywateli i starożytne korzenie, czyniącym wielkie kroki na drodze ku nowoczesności. Jaką ścieżkę rozwoju wybrały Chiny? Co będzie to oznaczało dla reszty świata? Są to ważne zagadnienia dla wszystkich krajów.

Chiny wielokrotnie deklarowały, że pragną rozwijać się pokojowo oraz wspierać równomierny rozwój i dobrobyt na całym świecie. Zarówno na początku drugiej dekady XXI wieku jak i podczas obchodów 90. rocznicy założenia Komunistycznej Partii Chin, Republika zadeklarowała, że pragnie, dzięki pokojowemu rozwojowi, unowocześniać się, wzrastać w siłę i dobrobyt oraz wspierać ogólny postęp cywilizacyjny. Chiny będą niezachwianie podążać obraną ścieżką pokojowego rozwoju.

I. Polityka Pokojowego Rozwoju Chin: informacje ogólne

Przez ostatnie 5 tysięcy lat mądrzy i pracowici ludzie, pochodzący z rozmaitych grup etnicznych, stworzyli niesamowitą cywilizację i barwny kraj. Cechuje się on trwałością, różnorodnością i otwartością. Naród chiński od zawsze pragnął uczyć się od innych nacji i poprzez interakcje z nimi, przyczyniać się do przyspieszenia rozwoju cywilizacyjnego.

W połowie XIX wieku Zachód wdarł się do Chin i siłą otworzył je na świat. Wewnętrzne zamieszki oraz obca agresja stopniowo sprawiły, że Chiny stały się w znacznej mierze kolonią obcych państw. Kraj był biedny i słaby, jego obywatele cierpieli z głodu, wojen i chaosu. Przeczuwając nieuchronne zniewolenie narodu, kolejne pokolenia walczyły, szukając sposobu na zreformowanie i uratowanie państwa. Rewolucja w 1911 roku obaliła monarchię, która była ustrojem Chin od kilkunastu tysięcy lat. Zainspirowani tym obywatele zaczęli samodzielnie szukać drogi do niezależności i dobrobytu. Jednakże te działania nie mogły odmienić losu Chin, jako kolonii obcych mocarstw, uwikłanej w feudalne zależności. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom obywateli, Komunistyczna Partia Chin podjęła wielki wysiłek i w 1949 roku założyła Chińską Republikę Ludową. To podkreśliło niepodległość Chin i rozpoczęło nową epokę w ich historii.

W ciągu ostatnich sześciu dekad, ale też od samego powstania Nowych Chin oraz otwarcia kraju dla świata w 1978 roku, chiński rząd ciężko pracuje, aby w duchu socjalizmu unowocześniać kraj, zgodnie z światowymi standardami. Naród chiński, pokonując narastające trudności i przeszkody, kroczył z duchem czasu, ucząc się i rozwijając wraz z rozwojem swojego kraju. Zrozumiał prawa rządzące postępem i oddał się samodoskonaleniu w socjalistycznym społeczeństwie. Dzięki mozolnej pracy, naród odnalazł ścieżkę rozwoju pasującą do Chińskich realiów - socjalizm.

Patrząc z szerszej perspektywy, pokojowy rozwój można zdefiniować następująco: Chiny powinny rozwijać się stojąc na straży pokoju na świecie i wspierać go własnymi działaniami i polityką rozwoju. Postęp musi być osiągnięty dzięki własnemu wysiłkowi i wprowadzaniu reform oraz innowacji, jednocześnie otwierając się na inne kraje, ucząc się od nich. Obowiązkiem Chin jest szukanie wspólnych korzyści w kontaktach z innymi krajami, dotrzymywanie im kroku w trendach globalnej gospodarki oraz budowanie wraz z nimi świata opartego na pokoju, harmonii i ogólnym dobrobycie. To ścieżka naukowego, niezależnego, otwartego, pokojowego i wspólnego rozwoju.

- Rozwój naukowy

Rozwój naukowy oznacza respektowanie i przestrzeganie praw regulujących rozwój gospodarczy, społeczny i naturalny. Chiny przykładają dużą wagę do obserwowania i kontrolowania postępu. Jest to jeden z najwyższych priorytetów Partii. Najważniejsi są dla niej ludzie, a także zrównoważony, stały i optymalny rozwój. Na te czynniki Partia kładzie nacisk, tworząc plany rozwoju kraju. Chiński rząd zawsze szanuje prawa człowieka, jego wartość oraz wartość wykonywanej przez niego pracy, służącej ogółowi i promującej dobrobyt. Chiny podkreślają, że rozwój powinien służyć jednostkom, być kierowany przez jednostki i to one mają zbierać owoce tego wielkiego wysiłku. Ważne jest, by rozwijała się zarówno ekonomia kraju, jak i środowiska polityczne, kulturalne i społeczne; pod uwagę trzeba również brać rozwój ekologii tak jak wszelkie inne czynniki w drodze ku postępowi. Budując przyszłość, Chiński rząd pragnie zachować równowagę między rejonami miejskimi i wiejskimi, tak, aby niezależnie od regionu, postępował rozwój ekonomiczny i społeczny. Cały kraj powinien otworzyć się na świat.

- Niezależny rozwój

Jako gęsto zaludniony kraj rozwijający się, Chiny mogą polegać na własnej sile. Troska o niezależność, sprawy wewnętrzne, reformy i innowacje w rozwoju ekonomicznym i społecznym - to obecne priorytety, swoimi wewnętrznymi sprawami Chiny nie niepokoją innych państw. W erze ekonomicznej globalizacji kraj musi pozostać niezależny, by efektywnie uczestniczyć w międzynarodowych akcjach i promować korzystną współpracę.

- Otwarty rozwój

Chiny nauczyły się z własnych doświadczeń, że nie mogą skutecznie się rozwijać za zamkniętymi drzwiami. Dzięki polityce otwierania się na świat, Chiny kontynuują swoje niegdysiejsze tradycje, jednocześnie czerpiąc z globalnego rozwoju, jak i wnosząc do niego własny wkład. Liczy się zarówno rynek krajowy, jak i rynki obce, do budowania przyszłości niezbędne są surowce z wewnątrz i zewnątrz kraju. Choć już otwarte, Chiny w dalszym ciągu kładą nacisk na zacieśnianie więzi z zewnętrznymi inwestorami, jak i całymi krajami. System ekonomiczny kraju musi być bezpieczny i wydajny, otwarty i przejrzysty dla partnerów w globalnej gospodarce.

- Pokojowy rozwój

Naród chiński kocha pokój. Poprzez lata ubóstwa i cierpienia po wojnie Chińczycy zrozumieli potrzebę zaprowadzenia pokoju i kładzenia nacisku na rozwój. Wiedzą, że tylko pokój pozwoli im żyć w dostatku i zadowoleniu i tylko rozwój może zapewnić przyzwoity poziom życia. Dlatego główny cel chińskiej polityki zagranicznej to stworzenie międzynarodowego stabilnego i pokojowego środowiska do rozwoju. Państwo dokłada wszelkich starań, aby samemu przyczynić się do powstania takiego środowiska. Chiny nie wikłają się w konflikty, nie pragną hegemonii. Całą uwagę skupiają na utrzymaniu pokoju w regionie i na świecie.

- Wspólny rozwój

W stosunkach międzynarodowych zawsze istniały rywalizacja i konflikty. Każde państwo powinno rozważać silne strony pozostałych i dążyć do zachowania balansu w drodze uczciwej rywalizacji, szukając po drodze okazji do współpracy, rozwoju i dbania o wspólne interesy. Na drodze współpracy Chiny szerzą pokój i rozwój, łagodząc spory. Chcą dotrzymywać kroku innym krajom w globalnym rozwoju, ściśle z nimi współpracując i czerpiąc wspólne korzyści, razem rozwiązując kryzysy targające światową gospodarką.

- Wspólny rozwój

Kraje świata stają się coraz bardziej niezależne.

Pokój i stabilność na świecie są możliwe jedynie wtedy, gdy rozwój jest udziałem wszystkich i każdy może czerpać z jego owoców. Dlatego też Chiny nieugięcie dążą do otwartości i dzielenia się korzyściami. Robią to we własnym interesie jak i dla wspólnego dobra ludzkości, upewniając się, że wszystkie kraje mają swój udział w postępie. Chiny mają nadzieję na coraz bardziej ścisłą współpracę z innymi państwami.
Dzięki oddaniu polityki pokojowego rozwoju, kraj przeszedł gruntowną przemianę. Poczyniono ogromne kroki ku nowoczesności, wniesiono olbrzymi wkład w rozwój i stabilizację na arenie światowej, zacieśniono więzy z innymi państwami. 

Potęga Chin wzrosła niepomiernie. Całkowita produkcja w Chinach w 2010 roku wyniosła 88 bilionów dolarów, ponad 16 razy więcej niż w 1978, osiągając 9,3% produkcji światowej w porównaniu do 1,8% w roku 1978. Dzięki solidnym fundamentom do rozwoju Chiny stają się lepiej zurbanizowane, międzynarodowe i zoreinetowane rynkowo. Obywatele, niegdyś niedożywieni i odziani w łachmany, prowadzą teraz godne życie, nastąpił historyczny przełom. Przychód na jednego mieszkańca w porównaniu do światowej średniej wzrósł z 24,9% w roku 2005 do 46,8% w roku 2010. Nastąpiła transformacja ze scentralizowanej gospodarki planowanej do dynamicznego socjalistycznego rynku ekonomicznego. Obok siebie funkcjonują systemy publicznej własności, jak i systemy ekonomicznej wolności. Wdrożono racjonalne zarządzanie surowcami, rozwija się makroekonomia. System opieki społecznej dba o mieszkańców miast i prowincji, kwitną kultura, nauka i technologia, opieka zdrowotna i sport. 

Dokonała się przemiana kraju hermetycznie zamkniętego w otwarty, czerpiący z i wspierający światowe rynki. Dzięki ustanowieniu specjalnych stref ekonomicznych, otwarciu granic, regionów nadmorskich i granic wewnętrznych na świat zewnętrzny, Chiny stały się domem dla inwestycji zagranicznych partnerów i wstąpiły do Światowej Organizacji Handlu. Całkowita wartość importu i eksportu wzrosła z 20,6 miliarda dolarów w 1978 roku do 2,974 biliona dolarów w 2010. Chiny utrzymują relacje biznesowe i handlowe ze 163 krajami i regionami. Podpisały układy o strefach wolnego handlu, inwestycje obustronne z 129 krajami oraz umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z 96 krajami. Powyższe przykłady dowodzą, że Chiny chcą promować liberalizację oraz ułatwiać wymianę handlową i inwestycje. Z szacunku i zobowiązań do WTO (Światowa Organizacja Handlu), Chiny zredukowały wysokość cła z 15,3% przed wstąpieniem do WTO do obecnego poziomu 9,8%. Państwo pragnie, by jego relacje z innymi wielkimi krajami były stabilne, obopólnie korzystne i zrównoważone, tak by Chiny i ich sąsiedzi mogli wspólnie się rozwijać. Wzmacnia to wynikającą z tradycji przyjaźń, solidarność i współpracę. Chiny uniezależniają się od innych krajów, jednocześnie zacieśniając więzi współpracy z nimi na niespotykaną dotąd skalę. Wniosły duży wkład i w stabilizację światowej gospodarki. Od wstąpienia do WTO w 2001 roku, Chiny importują rocznie towary warte 750 miliardów dolarów, tworząc dla ich producentów ponad 14 milionów miejsc pracy. W ciągu ostatniej dekady zewnętrzni inwestorzy w Chinach odnotowali zyski o łącznej wielkości 261,7 miliarda dolarów z rocznym przyrostem 30%. W latach 2000-2010 w Chinach nastąpił wzrost inwestycji zagranicznych od kwoty 1 miliard do 59 miliardów dolarów, co zapewniło przyspieszenie rozwoju gospodarczego inwestorów. W roku 2009 zagraniczni inwestorzy zapłacili łącznie 10,6 miliarda dolarów podatków, zatrudniając 439 tysięcy lokalnych pracowników. W ciągu ostatnich lat Chiny były odpowiedzialne za 10% światowego wzrostu gospodarczego. W roku 1997 podczas kryzysu finansowego Azji, który spowodował dramatyczną dewaluację walut, Chiny zdołały utrzymać stabilność juana, co stymulowało lokalną gospodarkę w regionie. Odkąd w 2008 roku wybuchł kolejny kryzys finansowy, Chiny współpracują z grupą G20, by zbudować mechanizm regulujący globalną gospodarkę, koordynują międzynarodową makroekonomię oraz biorą udział w programach finansowych stymulujących rynek. Państwo wykupiło wielkie ilości obligacji, by pomóc innym krajom w dobie kryzysu. Chiny skrupulatnie dążą do spełnienia Milenijnych Celów Rozwoju, wyznaczonych przez ONZ. Jako jedyny kraj na świecie, zdołały zmniejszyć o połowę liczbę ludzi żyjących w ubóstwie, zgodnie z planem milenijnym. Co więcej, Chiny w miarę możliwości starają się wspierać i asystować na tej płaszczyźnie inne kraje. Do końca roku 2009 Chiny wsparły 161 innych krajów i 30 organizacji na kwotę 256,3 miliardy juanów, zredukowały i anulowały 380 zadłużeń 50 biednych i rozwijających się krajów. Wyszkolono też 120 tysięcy pracowników z tych krajów oraz wysłano do ich dyspozycji 21 tysięcy pracowników medycznych oraz 10 tysięcy pracowników oświaty. Chiny zachęcają mało rozwinięte kraje do zwiększania eksportu do Chin i zniosły wszelkie cło dla 95% eksportowanych towarów wobec krajów, które utrzymują dyplomatyczne stosunki z państwem środka.

Chiny odgrywają ważna rolę w pilnowaniu światowego pokoju i przezwyciężaniu globalnych wyzwań. Jako jedyna potęga, dysponująca bronią nuklearną, zadeklarowały, że nie użyją jej, jako pierwsze, ani w celu zastraszenia państw, nie dysponujących taką bronią. Chiny wysłały na 30 misji pokojowych ONZ ponad 21 tysięcy osób personelu, co daje ilość najwyższą spośród wszystkich członków Rady Bezpieczeństwa ONZ. Chiny biorą czynny udział w walce z terroryzmem oraz zatrzymaniem zbrojeń nuklearnych. Zapewniają pomoc humanitarną dla krajów dotkniętych klęskami żywiołowymi oraz walczą z piractwem w Zatoce Adeńskiej i u wybrzeży Somalii. Chiny są członkiem ponad 100 międzynarodowych organizacji, 300 konwencji oraz aktywnym budowniczym nowych systemów. Jako pierwszy z krajów rozwijających się, Chiny zaimplementowały Narodowy Program Przeciwdziałania Zmianom Klimatu. Są też w czołówce krajów oszczędzających energię oraz redukujących emisję gazów cieplarnianych dzięki rozwojowi pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Chiny pełnią decydującą rolę w zwalczaniu naglących problemów regionalnych i międzynarodowych. Między innymi nawołują do pokojowego rozwiązania kwestii zbrojeń nuklearnych w Korei i w Iranie. Chiny rozwiązały spory graniczne z 12 sąsiednimi państwami w drodze pokojowej. Nawołują do rozwiązywania sporów terytorialnych na lądzie i morzu drogą pokojowego dialogu. Między innymi, dzięki pokojowemu podejściu Chin i konstruktywnemu planowi, utrzymały pokój w rejonach Morza Południowochińskiego i Morza Wschodniochińskiego. Chiny pragną wspierać rozwój i zaprowadzić dobrobyt w rejonie pacyficznym Azji, co należy osiągać obopólną współpracą i uczestnictwem w regionalnych projektach.

Kraj od momentu założenia w 1949 roku, jak i po otwarciu na świat w 1978 roku, udowodnił, że jest ważnym graczem na światowych rynkach i członkiem międzynarodowego społeczeństwa, pragnącym szerzyć sprawiedliwą i racjonalną politykę gospodarczą. 

II. Cele które Chiny zamierzają osiągnąć prowadząc politykę Pokojego Rozwoju. 

Chiny chcą nie tylko podążać ścieżką pokojowego rozwoju na poziomie wewnętrznym, ale także szerzyć idee współpracy i pokoju międzynarodowo. Szczegółowo oznacza to, że Chiny podejmą wszelki niezbędny wysiłek, aby uczynić życie obywateli lepszym i przyczynić się do rozwoju ludzkości dzięki ciężkiej pracy, otwartości na innowacje oraz reformując kraj, a także współpracując z wieloletnimi przyjaciółmi. Są to cele zawarte w planie rozwojowym państwa chińskiego.

Głównym celem jest osiągnięcie nowoczesności i dostatku dla wszystkich mieszkańców. Od wprowadzenia polityki otwartości pod koniec lat 70. Chiny przyjęły trzystopniowy plan osiągnięcia modernizacji. Pierwszy krok to podwojenie PNB (Produkt Narodowy Brutto) oraz zaspokojenie podstawowych potrzeb obywateli. Kolejnym krokiem było podwojenie produkcji z 1980 roku oraz osiągnięcie względnego dobrobytu do końca XX wieku. Cele tych dwóch pierwszych kroków zostały osiągnięte. Trzecim, ostatnim krokiem planu, jest osiągnięcie PNB na mieszkańca właściwego średnio rozwiniętym krajom, zapewnienie ogólnego dobrobytu, zbudowanie Chin silnych, demokratycznych, cywilizowanych, nowoczesnego socjalistycznego społeczeństwa – a to wszystko musi być osiągnięte do setnych obchodów narodzin Chińskiej Republiki Ludowej w połowie XXI wieku. Centralnym założeniem powyższego planu jest polepszenie warunków materialnych i kulturowych obywateli. Ludzie będą bogaci, a kraj potężny. W czasie, gdy ich potęga stopniowo rośnie, Chiny będą nadal wywiązały się ze swoich międzynarodowych zobowiązań.

Średnio- i długoterminowym celem jest zbudowanie społeczeństwa o wysokim standardzie życia dla ponad miliarda chińskich obywateli. Powinno to zostać osiągnięte do roku 2020. Chiny będą wtedy krajem po zakończonym okresie industrializacji, znacznie silniejszym, liderem wśród światowych rynków. Ogólna stopa życiowa znacznie się podwyższy, a prawo będzie skutecznie chroniło środowisko naturalne. Chińscy obywatele będą się cieszyć pełnią demokracji, zdobywać dobre wykształcenie i realizować wspólne cele. System socjalistyczny będzie nadal usprawniany, a społeczeństwo bardziej dynamiczne, zjednoczone i stabilne. Otwarte na świat Chiny wniosą jeszcze większy wkład w rozwój cywilizacji człowieka.

Krótkoterminowym celem polityki chińskiej jest wdrożenie 12. planu pięcioletniego. By zbudować bogate społeczeństwo, w planie pięcioletnim (2011-2015) wykreślono dokładne założenia. W ciągu najbliższych pięciu lat Chiny skupią się na rozwoju naukowym oraz przyspieszą zmiany gospodarcze i społeczne. Nacisk będzie położony na cele takie jak: zapewnienie stabilnego i uczciwego rozwoju gospodarczego, wdrażanie nowych strategii i rozwiązań, znaczny postęp naukowy, rozwój edukacji, oszczędzanie surowców i ochrona środowiska, dalsza walka o dostatek obywateli, otwieranie kraju na świat.

Dzięki skupionemu wysiłkowi całego narodu Chiny znacznie urosną w siłę, będą bardziej konkurencyjne na arenie międzynarodowej i bezpiecznie ufundują budowę bogatego społeczeństwa.

Od zaspokajania podstawowych potrzeb obywateli do zbudowania społeczeństwa na model państw średnio rozwiniętych – to są właśnie cele pokojowego rozwoju. By je spełnić, Chiny podejmą następujące działania:

- Przyspieszenie i zmiany modeli wzrostu.

Regulacja sektorów gospodarczych otrzyma najwyższy priorytet. Podaż krajowa, zwłaszcza popyt klienta, będzie stymulowany dzięki narastającej konsumpcji indywidualnej przez regulację i wzrost inwestycji wewnętrznych. Industrializacja, urbanizacja i modernizacja rolnictwa będą szczególnie promowane, tak aby wzrost gospodarczy rósł dzięki różnym czynnikom: konsumpcji, inwestycji i eksportowi. Wzrost gospodarczy musi dotyczyć wszystkich sektorów przemysłu: wydobywczego, przetwórczego oraz usługowego. Istnieje potrzeba lepiej wykwalifikowanej kadry pracowniczej i zarządzającej, a zamiast wzrostu zużycia surowców – nowych rozwiązań i innowacji. Pragniemy przyspieszyć rozwój dzięki postępowi naukowemu i technologicznemu oraz zachęcaniu obywateli do budowania kraju czerpiącego z nowości. Musimy być otwarci na nowe pomysły i nie bać się awangardowych rozwiązań, także w instytucjach państwowych

Włożymy więcej pracy w usuwanie zatorów hamujących postęp. Przyjmiemy niskowęglowy, przyjazny środowisku sposób pozyskiwania i użytkowania energii. Również produkcja musi być ekologiczna i energooszczędna. Zbudujemy wydajną gospodarkę, opartą na bezpiecznych, stabilnych i „czystych” technologiach energetycznych. Chcemy i będziemy promować harmonijny rozwój człowieka obok natury, zachowamy równowagę między gospodarką a środowiskiem naturalnym. Zbadamy ścieżki wiodące do industrializacji kraju, oparte na nowych rozwiązaniach naukowych i technologicznych, wydajnych i pochłaniających mało surowców. Będzie mniej zanieczyszczeń i pełna utylizacja odpadów. Skoordynowany, stały rozwój gospodarczy Chin zapewni jednocześnie świetne podłoże dla rozwoju rynków światowych.

- Eksploatowanie surowców naturalnych Chin i mocnych stron rynku krajowego.

Dzięki bogactwu surowcowemu oraz zasobów ludzkich, jak i wykształconemu systemowi industrialnemu, Chiny mogą polegać głównie na własnych możliwościach we wdrażaniu rozwoju. Szacuje się, że do roku 2015 w kraju będzie 156 milionów wykwalifikowanych pracowników, 15% obywateli w wieku roboczym otrzyma wykształcenie wyższe, a wkład wykwalifikowanej kadry do wzrostu gospodarczego sięgnie 32%. Taki obraz kadry zapewni Chinom stabilny rozwój gospodarczy. Chiny są liderem w dziedzinie wykorzystania rodzimych surowców naturalnych oraz terenów uprawnych. Co więcej, są praktycznie samowystarczalne pod względem zaopatrzenia w zboża. Choć ilość surowców na obywatela w Chinach jest niska, możemy zmniejszyć zależność od bazy surowcowej dzięki rozwojowi gospodarczemu i społecznemu. Państwo będzie w stanie zapewnić produkty dobrej jakości, w dobrej cenie swoim obywatelom, jak i dobra i usługi na rynek międzynarodowy.

Wielkość chińskiej populacji oraz całkowita produkcja gospodarcza oznaczają ogromny potencjał popytowy. Dzięki dalszemu wzrostowi dochodu na obywatela, stabilnemu rozwojowi inwestycji krajowych i implementacji regionalnych strategii rozwoju, gospodarka Chin rozwinie się w pełni. W ciągu najbliższych 5 lat model konsumpcji w Chinach zostanie ulepszony, a konsumpcja indywidualna bardziej swobodna. Krajowy rynek będzie jednym z największych na świecie, a łączny import osiągnie wartość 8 bilionów dolarów. Spełnienie powyższych założeń da innym krajom ogromne możliwości biznesowe we współpracy z Chinami.

- Przyspieszenie budowy sharmonizowanego społeczeństwa.

Chiny przyspieszą proces budowania harmonijnego społeczeństwa, kładąc nacisk na poprawienie warunków życia, w ten sposób umacniając fundament dla zdrowego społeczeństwa. Przyspieszy to reformowanie systemu socjalnego, polepszy jakość usług, rozwinie nowe mechanizmy zarządzania społeczeństwem, które stanie się wydajniejsze. Chcemy zapewnić wszystkim obywatelom prawo do pobierania wykształcenia, pracy i wynagrodzenia, dostęp do służby zdrowia i ośrodków pomocy dla osób w wieku podeszłym, tak aby wszyscy mogli mieć wkład w budowanie zdrowego społeczeństwa i zbierania owoców tej pracy.

Przyspieszymy reformy państwa i zmienimy Chiny w kraj socjalistycznej demokracji. Będziemy przeprowadzali demokratyczne wybory, kierowali się ideami liberalizmu podejmując decyzje prawne, walczyli o dostęp do informacji dla obywateli, ich prawo do wyrażania opinii i oceniania pracy rządu. Chcemy, aby obywatele mieli wpływ na politykę kraju. Zamierzamy nadal traktować jednakowo wszystkie grupy etniczne i szanować ich odrębność, bronić wolności wyznania i praw człowieka.

- Implementacja polityki otwartości dla wspólnych korzyści

Chiny zamierzają kontynuować politykę otwierania się na świat. Korzystając z możliwości, jakie tworzy globalizacja gospodarki oraz współpracy gospodarek lokalnych, odejdziemy od masowego eksportu i skupimy się na przyciąganiu inwestorów zagranicznych, równoważąc import i eksport. Znajdziemy nowe, jeszcze wydajniejsze drogi otwierania Chin na świat i wspierania otwartej globalnej gospodarki.

Przyspieszymy mechanizmy regulujące handel zagraniczny i pozostaniemy aktywnym graczem na światowym rynku pracy. Skupimy się nie tylko na wielkości, ale też jakości handlu, co zapewni produkty lepszej jakości i podwyższy konkurencyjność Chin na światowych rynkach.

Dokładamy obecnie wszelkich starań, by promować handel usługami, zwiększać import i zachować stabilny rynek walut. Sprzeciwiamy się protekcjonizmowi handlowemu i aprobujemy powstawanie frakcji w międzynarodowym handlu.

Nauczymy się wyciągać większe profity z działalności inwestycji zagranicznych partnerów. Planujemy też zadbać o środki intelektualne - szkolenia dla utalentowanych pracowników, nowe technologie i promocję inwestycji w kluczowych regionach kraju. Będziemy bronili interesów zagranicznych inwestorów, wykażemy się otwartością dla ich pomysłów i kapitału oraz technologii, jakie wprowadzą oraz stworzymy uczciwe, przyjazne warunki dla tych inwestycji. Chcemy również, za pomocą odpowiedniego prawa, chronić własność intelektualną.

Ogółem znaczną część uwagi poświęcimy sprawom zagranicznych partnerów, działających na rynku chińskim. Zachęcamy różnego typu przedsiębiorstwa do inwestowania za granicą i brania udziału w łączonych operacjach. Rozwiniemy międzynarodową współpracę w dziedzinie upraw rolnych i zapewnimy sobie i innym wspólne korzyści ze współpracy na polu rozwoju technologii energetycznych oraz eksploatacji surowców. Szczególnie bliską współpracę nawiążemy z krajami, które pragną polepszyć życie swoich obywateli, przez własny rozwój. Chińskie firmy za granicą mają obowiązek szanować lokalne wyznania i zwyczaje, poznawać i respektować prawa, wypełniać obowiązki względem miejscowej ludności oraz promować rozwój jej kraju. Odnajdziemy nowe, skuteczniejsze metody niesienie innym pomocy.

W dalszym ciągu chiński rynek i sektory finansowe pozostaną otwarte. W przyszłym systemie finansowym utrzymamy ryzyko pod kontrolą. Wzmocnimy system wymiany walutowej, bazujący na potrzebach i możliwościach rynku oraz zapewnimy stabilność juana. Te wszystkie zmiany nie tylko ułatwią zagranicznym inwestorom wkroczenie i współpracę z Chinami, ale też stworzą lepsze warunki dla zachowania stabilnych walut świata.

- Tworzenie pokojowego środowiska międzynarodowego i przychylnych warunków zewnętrznych.

Chiny nadal będą promować przyjazne stosunki z innymi krajami, oparte na Pięciu Zasadach Pokojowej Koegzystencji. Nawiążemy szersze dialogi z krajami rozwiniętymi, aby promować wzajemne zaufanie w naszych relacjach, szukać wspólnych korzyści z naszych działań, nauczyć się respektować dzielące nas różnice. Relacje Chin ze wszystkimi krajami powinny stale się zacieśniać i polepszać. Kontynuujemy politykę dobrego sąsiedztwa, traktując kraje w regionie, jako partnerów handlowych i przyjaciół. Przez wspólną pracę stworzymy w regionie środowisko pokojowe, stabilne, równe, ufne i ściśle współpracujące. Zjednoczymy się z innymi rozwijającym się krajami, nawiążemy przyjaźń, korzystną współpracę poprzez wsparcie ich rynków i otwartość na inicjatywy. Będziemy aktywnie angażować się w obsługę zagadnień wielostronnych i rozwiązywanie problemów globalnych, w związku z zobowiązaniami międzynarodowymi i odegramy konstruktywną rolę w tworzeniu bardziej sprawiedliwego międzynarodowego porządku politycznego i gospodarczego. Kontynuujemy wymianę i współpracę z rządami, partiami i lokalnymi władzami oraz organizacjami pozarządowymi innych państw, rozwiniemy wymianę kulturalną między obywatelami.

Chiny prowadzą politykę defensywną w swej naturze. Posiadamy ogromne terytoria lądowe i morskie, linia graniczna ma ponad 22 tys. kilometrów, a linia brzegowa 18 tys. kilometrów. Istnieją odwieczne wyzwania bezpieczeństwa, a także groźba terroryzmu i separatyzmu. Wydaje się zatem logiczne i w pełni uzasadnione, że Chiny muszą stale modernizować swoje systemy obronne. Fundamentalnym celem zbrojeń chińskich armii jest stróżowanie chińskiej niezależności, bezpieczeństwa, integralności terytorialnej oraz ochrony rozwoju. Wydatki przeznaczone na ochronę państwa są adekwatne do realnych potrzeb. Chiny nie będą prowadziły żadnych działań militarnych przeciw innemu krajowi i nie będą groziły taką możliwością. Polityka Chin polega na nieatakowaniu, dopóki samo państwo nie stanie się obiektem agresji. Wolimy rozwiązywać międzynarodowe problemy na drodze pokojowych rozmów. Chiny prowadzą międzynarodową wymianę militarną, promują współpracę na rzecz zbrojeń defensywnych oraz przeciwstawiają się terroryzmowi w jakiejkolwiek formie.

III. Polityka zagraniczna w służbie celom Pokojowego Rozwoju

Jako członek międzynarodowej społeczności, Chiny wiążą wielkie nadzieje z przyszłością naszego globu i przyjmują następujący tok myślenia wobec polityki zagranicznej i sprzyjaniu pokojowemu rozwojowi:

- Budowanie harmonijnego świata.

Polityka zagraniczna Chin dąży do zachowania pokoju i promocji wspólnego rozwoju. Współpracujemy z innymi państwami, by osiągnąć te cele. Jest to jednocześnie działanie długoterminowe jak i doraźne akcje i decyzje. W celu zbudowania harmonijnego świata należy podjąć niżej opisane kroki.

W sensie politycznym wszystkie kraje muszą szanować się nawzajem i traktować jak równych sobie, pracując dla dobra demokracji. Wszystkie kraje świata, małe i wielkie, silne i słabe, biedne i bogate - są członkami międzynarodowego społeczeństwa i należy im się jednakowy szacunek. Wszystkie państwa powinny strzec roli ONZ w rozwiązywaniu światowych konfliktów oraz podporządkowywać się jej decyzjom. Sprawy wewnętrzne każdego państwa powinny pozostać niezależne od intencji i decyzji innych. Zagadnienia międzynarodowe wymagają za to konsultacji międzypaństwowych, gdzie każdy ma jednakowe prawo głosu.

Pod względem gospodarczym, kraje powinny ze sobą współpracować, polegać na sile partnerów i budować taki rynek światowy, aby każdy jego gracz był zwycięzcą. Należy też ustanowić uczciwy, nikogo nie dyskryminujący handel międzynarodowy. Wszyscy powinni dążyć do spełnienia Milenijnych Celów Rozwoju, wytyczonych przez ONZ.

Zamiast uprzedzeń i nieufności, powinny pojawić się dialog i wymiana opinii. Wtedy społeczeństwa będą harmonijne, a świat pełny barw.

W zakresie bezpieczeństwa niezbędne jest wzajemne zaufanie oraz poleganie na sile partnerów. Konflikty należy zdecydowanie i natychmiast wygaszać w drodze pokojowej. Rozmowy i dialog powinny być prowadzone w celu zwiększenia wzajemnego zaufania, zmniejszenia różnic i rozstrzygania sporów. Należy unikać użycia siły militarnej lub grożenia jej użyciem.

Jednocześnie wszystkie kraje powinny współpracować w zakresie ochrony środowiska naturalnego, by lepiej chronić nasz dom – Ziemię. Wszystkie państwa są zobowiązane do promowania rozwoju nieszkodliwego dla środowiska naturalnego. By chronić przyrodę oraz przeciwdziałać zmianom klimatycznym, niezbędna jest ścisła współpraca na poziomie międzynarodowym.

- Prowadzenie niezależnej pokojowej polityki zagranicznej.

Chińczycy cenią sobie niezależność i nigdy nie pozwolą, aby inna nacja mieszała się w sprawy wewnętrzne ich kraju. Dlatego pragną utrzymywać przyjazne stosunki ze wszystkimi państwami, opierając się na Pięciu Zasadach Pokojowej Koegzystencji. Chiny nie tworzą sojuszy z żadnym innym krajem, a wszelkie relacje układają niezależnie od własnych poglądów na sprawy społeczne i ideologię. Z szacunku do praw obywateli innych państw, Chiny wspierają ich niezależność i nie mieszają się w sprawy wewnętrzne. Przeciwstawiają się wyzyskowi dużych wobec małych i silnych wobec słabszych. Konflikty i spory należy rozwiązywać na drodze pokojowych rozmów, szukając wspólnych korzyści, a nie patrząc na dzielące nas różnice. Chiny nie narzucają swojej woli innym, za to działają jedynie w interesie swoich obywateli, jak i wszystkich obywateli świata. Swoje decyzje opierają na własnych potrzebach i priorytetach. Stojąc na straży sprawiedliwości, Chiny odgrywają konstruktywną rolę w sprawach międzynarodowych.

Niestrudzenie strzegą też własnych interesów, do których należą: niezależność, bezpieczeństwo, integralność terytorialna, jedność narodu, system polityczny zapisany w Konstytucji, stabilność społeczna, gospodarcza i rozwojowa.

Chiny rozumieją potrzeby innych krajów do pilnowania własnych spraw wewnętrznych. Rozwijając się, nigdy nie obarczają innych własnymi bolączkami i nie czerpią korzyści cudzym kosztem. Chiny pragną działać w interesie całej ludzkości, jej służyć i pomagać.

- Promowanie nowego sposobu myślenia o bezpieczeństwie, opartego na wzajemnym zaufaniu, wspólnych korzyściach i koordynacji działań.

Ponieważ pojawiają się stale nowe zagrożenia dla bezpieczeństwa krajów, również sposoby ich chronienia muszą się zmienić. Społeczeństwo międzynarodowe powinno rozumieć potrzebę spójnego systemu obrony i bezpieczeństwa oraz zgodnie z tym rozumowaniem podjąć kroki w celu jego zapewnienia.

W erze globalizacji, bezpieczeństwo może zostać osiągnięte jedynie dzięki współpracy wszystkich partnerów. Należy podwyższyć samoświadomość ludzi w tym temacie. Kraje muszą pilnować własnego bezpieczeństwa, szanując też bezpieczeństwo innych. Czas porzucić mentalność z czasów Zimnej Wojny – teraz ważna jest współpraca i wzajemne zaufanie. Należy doceniać rolę ONZ w pilnowaniu pokoju i bezpieczeństwa na świecie oraz ustanowić uczciwe i skuteczne mechanizmy utrzymywania pokoju.

Wojna i konfrontacje prowadzą jedynie do niekończącej się przemocy i zawiści. Dlatego państwa powinny pragnąć pokoju, bezpieczeństwa i dialogu. Nikt nie może wystąpić przeciwko innemu.

- Spełnianie międzynarodowych oczekiwań.

Dla Chin, najgęściej zaludnionego kraju rozwijającego się, samowystarczalność w rozwoju jest najważniejszym wypełnieniem międzynarodowych obowiązków. Jako członek międzynarodowej społeczności, Chiny stosują się do ustalonych praw i tradycyjnych zasad współpracy i relacji opartych na szacunku oraz odpowiedzialności. W przeszłości brały udział w reformowaniu i kształtowaniu międzynarodowych praw. Zgodnie z duchem tamtych działań, teraz wspierają inne kraje rozwijające się, stojąc na straży pokoju i równowagi. Jako że kraje znajdują się na różnych poziomach rozwoju oraz posiadają odmienne unikalne warunki wewnętrzne, każdy powinien otrzymać stosowny przydział obowiązków i zadań. Każdy kraj powinien wypełniać te zadania podług swoich możliwości. Ze swojej strony, Chiny wraz ze wzrostem własnej potęgi, podejmują się coraz większych i trudniejszych zadań i akceptują nowe obowiązki.

- Promowanie współpracy w regionie i modelu dobrego sąsiedztwa.

Chiny stale nawiązują przyjazne relacje ze swoimi sąsiadami i razem z nimi budują harmonijną Azję. Chiny nawołują kraje w swoim regionie do budowania wzajemnego zaufania, szukania wspólnych korzyści ze współpracy oraz odkładania na bok wszelkich dysput. Promujemy model przyjaznego dialogu. Trzeba zwiększyć handel międzykrajowy, zacieśnić współpracę na wielu płaszczyznach. Liczy się otwartość na pomysły i propozycje sąsiadów oraz potrzeba wzajemnego zaufania. Chiny nie pragną lokalnej hegemonii, ani posiadania stref wpływu. Nie chcemy też wykluczyć jakiegokolwiek kraju w regionie z kręgu współpracy. Otwartość, stabilność i dostatek Chin nie są zagrożeniem dla ich sąsiadów, przeciwnie - są szansą. Podtrzymujemy tradycyjne śmiałe podejście Azjatów do badania nieznanego, radzenia sobie samemu, otwartości i dzielenia się w dostatku i biedzie. Pozostaniemy dobrym partnerem i sąsiadem dla wszystkich krajów w Azji.

IV. Polityka pokojowego rozwoju racjonalna i uzasadniona historycznie.

Wybierając ścieżkę pokojowego rozwoju, chiński rząd i naród postąpili zgodnie z tradycją.

- Pokojowy rozwój kontynuacją chińskiej tradycji.

Według chińskiego, tradycyjnego spojrzenia na świat, nasza planeta tworzy harmonijną całość. Ma to ogromny wpływ na obecne zachowania i wierzenia narodu chińskiego oraz na działania chińskiego rządu. Jesteśmy zobligowani pielęgnować relacje między ludźmi, człowiekiem a naturą i wreszcie między wszystkimi krajami.

Jesteśmy zwolennikami modelowi świata jedności, ale nie jednakowości. Harmonia w tym świecie jest bezcenna. Chińczycy mają głęboko zakorzenioną miłość do pokoju. Niegdysiejszy Jedwabny Szlak był ścieżką umożliwiającą wymianę handlową, kulturalną i pokojową. Jest to najlepszy dowód na umiłowanie pokoju i otwartości już przez starożytnych Chińczyków. Sławny podróżnik z czasów dynastii Ming, Zheng He, odbył siedem podróży do krajów Zachodu, gdzie odwiedził ponad 30 krajów i regionów wzdłuż Azji i Afryki. Ze sobą wziął największe osiągnięcia kulturowe i technologiczne narodu chińskiego oraz ofertę pokoju i przyjaźni.

Tak jak potężny ocean czerpie wody z wielu rzek, Chiny pragną czerpać korzyści dzięki wymianie z każdą obcą kulturą. Chińczycy posiadają silną świadomość kolektywną oraz zmysł społecznej odpowiedzialności. Znamy i cenimy przysłowie, mówiące "czynić drugiemu, co tobie niemiłe". Szanujemy odmienne kultury i poglądy, traktujemy innych tak, jak sami chcielibyśmy być przez nich traktowani i nie narzucamy nikomu własnej woli. Zachowujemy kurtuazję w kontaktach z wszystkimi krajami, zacieśniamy więzi z sąsiadami i przyjaźnimy się z państwami leżcymi daleko.

Przystosowaliśmy tradycyjny model kultury, w którym żyjemy od ponad 5 tysięcy lat, do naszych czasów.

- Polityka pokojowego rozwoju determinowana potrzebami i kondycją Chin.

Choć Chiny mają dużą populację, są nadal słabe gospodarczo. Musza wyżywić 20% światowej populacji, dysponując 7,9% gruntów uprawnych oraz 6,5% wody pitnej. Wszystko co osiągnęliśmy na płaszczyźnie gospodarczego rozwoju musi zaspokoić potrzeby 1,3 miliarda ludzi. Jest to wielkie wyzwanie dla Chin. W roku 2010 chiński Produkt Krajowy Brutto wyniósł 4,4 tys. dolarów (per capita), zajmując mniej więcej setne miejsce w świecie. Nadal istnieją wyraźne różnice w urbanizacji regionów miejskich i wiejskich. Ponadto występują problemy niedoboru surowców lub problemy ze środowiskiem naturalnym. Wszystko to sprawia że wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany w modelu rozwoju jest żmudnym zadaniem. Otwartość Chin na niezależne innowacje jest słaba, i znajduje się na dalekim końcu łańcucha wartości w międzynarodowym podziale pracy i handlu. Poziom życia w Chinach nie jest wysoki, a system ubezpieczeń społecznych jest nadal nieadekwatny do potrzeb. Nadal jesteśmy daleko w tyle za krajami rozwiniętymi.

Modernizacja Chin dotyczy jednej piątej światowej populacji, co oznacza, że jest to proces długoterminowy. Z racji złożoności i wielkości przedsięwzięcia, codziennie borykamy się z przeszkodami występującymi na niespotykaną skalę. Długo jeszcze pozostaniemy krajem rozwijającym się, a zatem to właśnie na rozwoju i zagadnieniach jego dotyczących powinniśmy się skupiać. Potrzebujemy do tego stabilnego i pokojowego środowiska międzynarodowego, przyjaznego i skłonnego do współpracy. W przyszłości możemy stać się potężni. Jednak, jeśli to nastąpi, nie będzie powodu, dla którego mielibyśmy zstąpić ze ścieżki pokojowego rozwoju. Kroczymy nią z wielu powodów: tradycji i kultury, potencjału, długoterminowych planów.

- Pokojowy rozwój jako globalny trend.

Pokój i rozwój to dwie najistotniejsze kwestie w dzisiejszych czasach. Razem ze współpracą tworzą niezaprzeczalnie globalne trendy. Świat zmierza w kierunku policentryzacji, gospodarcza globalizacja jest faktem. Wymusza to konieczność wprowadzania zmian w regulacjach międzynarodowych i prowokuje nowe wyzwania. Wszyscy pragniemy szansy na wspólny rozwój i osiąganie korzyści bez podejmowania zbędnego ryzyka.

Obecnie, dzięki globalizacji gospodarki, kraje o różnych stopniach rozwoju, innych trendach i możliwościach, są partnerami na tym samym rynku i współzależą od siebie. Czyni to świat społecznością dzielącą wspólny cel i ściśle od siebie współzależną. Kolejna wojna na skalę światową byłaby zgubna dla całej ludzkości, nikt nie wyszedłby z niej zwycięsko.

Obecnie ważniejsze są zagrożenia globalne niż lokalne. Coraz wyraźniejsze są problemy powszechnego bezpieczeństwa na świecie. Mowa tu m. in. o terroryzmie, pojawianiu się broni masowego rażenia, kryzysach finansowych, klęskach żywiołowych, zmianach klimatu, wyczerpywaniu się źródeł energii czy niedoborze żywności. Lista stale się powiększa. Żaden kraj na świecie nie jest w stanie samodzielnie uporać się z tymi problemami. Dotyczą one wszystkich jednocześnie. i jeśli wszyscy nie skupimy się na znalezieniu wspólnego rozwiązania, może się to okazać katastrofalne w skutkach.

Dążenie do policentryzacji jest niepowstrzymywalne. Graczami na globalnych rynkach są nie tylko rządy, ale i pozarządowi partnerzy czerpiący z globalizacji i ery informacji.

Globalne trendy idą naprzód. Ci, którzy idą wraz z nimi, osiągną bogactwo. Ci, którzy są przeciwni znikną. Międzynarodowa społeczność powinna odrzucić dawne zwyczaje i zachowania w relacjach z innymi krajami, niebezpieczną dla porządku mentalność z czasów zimnej wojny i wszystkie podstępy prowadzące do konfliktów i wojen. Nowych szans i perspektyw należy szukać w uczciwej współpracy, dzieleniu się tak zyskami jak i stratami, wymianie intelektualnej oraz kulturowej. Zamiast wojny pragniemy pokoju, zamiast stagnacji – rozwoju. Miejsce konfliktu zastąpić winien dialog, a porozumienie wyprzeć uprzedzenia. Takie są obecne najważniejsze trendy w świecie i dążenia prostego człowieka. Wbrew historii cywilizacji ludzkiej obfitującej w wojny i konflikty, Chiny wybierają ścieżkę pokojowego rozwoju.

V. Co oznacza chińska polityka Pokojowego Rozwoju dla reszty świata?

Jako największy kraj rozwijający się na świecie, Chiny wybrały ścieżkę pokojowego rozwoju. W odpowiednim czasie wywrze to wpływ na cały świat. Jednak sukces projektu wymaga wielkiego wysiłku chińskiego narodu oraz zrozumienia i wsparcia społeczeństwa międzynarodowego.

Odchodzimy od modelu, w którym rosnąca potęga pragnie hegemonii. W czasach nowożytnych potężne kraje zakładały kolonie, walczyły o strefy wpływów i prowadziły ekspansję militarną przeciw innym krajom. Swoje apogeum zjawisko to osiągnęło w XX wieku, kiedy rywalizacja o pozycję hegemona pchnęła ludzkość w kierunku dwóch straszliwych wojen światowych. Mając na uwadze swoją wywodzącą się z historii tradycję, naturę globalizacji oraz środowisko międzynarodowe XXI wieku, Chiny zdecydowały się podążać ścieżką pokojowego rozwoju i obopólnej korzystnej współpracy z innymi państwami na rzecz rozwoju i budowania powszechnego dobrobytu oraz zdrowych relacji międzynarodowych. Doświadczenia ostatnich kilku dekad tylko utwierdzają nas w przekonaniu, że nie powinniśmy zbaczać z obranej ścieżki.
Globalizacja gospodarki oraz rewolucja w nauce stworzyły warunki dogodne do rewitalizacji państw i nawiązania korzystnej współpracy dla każdego. Dzięki temu międzynarodowe społeczeństwo jest w stanie lepiej odpierać kryzysy finansowe oraz jest zmotywowane do reformowania rynku. Polityka pokojowego rozwoju Chin jest zgodna z światowymi trendami. Chiny cieszą się, mogąc wspierać inne kraje w odmienianiu swojego przeznaczenia i budowaniu dobrobytu oraz rozwoju.

Obecnie wszystkie doktryny, systemy modele i idee zostają w końcu poddane próbie czasu. Warunki w różnych krajach różnią się od siebie więc nie ma uniwersalnego modelu rozwoju skutecznego wszędzie i zawsze. Plan rozwoju jest wykonalny tylko wtedy, gdy dopasuje się go do danego narodu. Chiński plan pokojowego rozwoju jest doskonale przystosowany do warunków w Republice. W pełni zdajemy sobie sprawę, że wdrażanie pokojowego rozwoju to proces długoterminowy, który zakończy się wprowadzeniem drastycznych zmian w środowisku zewnętrznym i wewnętrznym kraju. Będziemy w stanie wyciągać wnioski z jego przebiegu oraz uczyć się na własnych błędach – wszystko dla efektywniejszego budowania pokoju w przyszłości.
Chiny nie mogą rozwinąć się w izolacji od innych krajów, a globalny dobrobyt i stabilność nie mogą być utrzymane bez pomocy Chin. Nasze osiągnięcia są niezaprzeczalnie dziełem współpracy z partnerami zewnętrznymi, wszyscy powinni o tym wiedzieć i naśladować. Jesteśmy pełni wdzięczności dla wszystkich, którzy rozumieją nasze zamiary i udzielili pomocy w celu ich spełnienia. Podjęcie przez Chiny polityki pokojowego rozwoju to wielki projekt, ale nie twierdzimy, że nie trzeba już żadnych innych działań. Jesteśmy otwarci na sugestie oraz motywowaną przyjaznymi intencjami krytykę. Mamy nadzieję, że międzynarodowa społeczność uszanuje tradycyjną kulturę Chin, ich niezależność, integralność oraz stabilność społeczną, wszystkie głęboko cenione przez chiński naród. Pragniemy, aby doceniono wysiłek jaki wkładamy w budowanie lepszej przyszłości, zrozumiano trudności jakie napotykamy, jako największy kraj rozwijający się. Oczekujemy zrozumienia i współpracy innych krajów we wdrażaniu pokojowego rozwoju, a nie utrudniania naszych działań.

Patrząc wstecz i wprzód, wiemy, że rozwinięte, demokratyczne, silne i stabilne Chiny będą ważne i pomocne dla całego świata. Razem z innymi, Chińczycy nie spoczną w wysiłkach budowania świetlanej przyszłości dla całej ludzkości.

Tłumaczenie: Marcin Jedynak
Fot. Dreamstime.com

Czytany 10554 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 30 październik 2014 00:04