Ryszard Zając

Ryszard Zając

Trwa globalna pandemia. Jej bezpośrednim skutkiem jest i będzie śmierć dziesiątków tysięcy ludzi oraz głęboki kryzys społeczno – gospodarczy. Ale skutkiem dalekosiężnym stanie się zmiana priorytetów i celów strategicznych, także w wymiarze globalnym. Skali, rodzaju i kierunku tych zmian nie sposób prognozować tylko w oparciu o naukę. Bardziej potrzebna wyobraźnia…