Leonid Jewmienow 

bel-eu-clash  prof. dr hab. Leonid Jewmienow

Nie tak dawno minął rok od rozpoczęcia realizacji kolejnego przedsięwzięcia Unii Europejskiej, dotyczącego bezpośrednio Białorusi, nazwanego w prasie „programem”. Jednak dokumentu o statusie urzędowym, który rzeczywiście mógłby pretendować do podobnej nazwy w odniesieniu do naszego kraju, w UE nie ma. Istnieje tylko propozycja, przedstawiająca bardziej inicjatywę eurokomisarza Štefana Füle, która była niedawno ponownie prezentowana na spotkaniu z przedstawicielami białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego.

globalizationgeopolityka  Leonid Jewmienow

W środku XX w., po tym, jak ludzkość powiedziała stanowcze „nie” ideologii i społecznej praktyce hitlerowskiego narodowego socjalizmu, dokonano pierwszego kroku w kierunku odrzucenia świadomości totalitarno-autokratycznej. Pierwsze dokumenty, przyjęte przez Ogólne Zgromadzenie ONZ takie jak Konwencja w sprawie Zapobiegania i Karania Zbrodni Ludobójstwa  (9 grudnia 1948 r.) i Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (10 grudnia 1948 r.), stają się, w naszym głębokim przekonaniu, niezbitymi dowodami na poważne zmiany w samej przyrodzie systemu kapitalistycznego.