czwartek, 29 marzec 2012 08:32

Piotr Stefaniak: Wielkie perspektywy polsko-rosyjskiej współpracy gospodarczej

Oceń ten artykuł
(1 głos)

flagi-polska-rosja  Piotr Stefaniak

Nowe warunki dla polsko-rosyjskiej współpracy gospodarczej wiążą się z dwoma faktami: umacnianiem się unii celnej Rosji, Białorusi i Kazachstanu oraz spodziewaną na czerwiec-lipiec ratyfikacją przez Rosję warunków przystąpienia do Światowej Organizacji Handlu (WTO). Rosja jest dużym rynkiem zbytu, liczącym 143 mln konsumentów. Systematycznie zwiększa się klasa średnia, a wraz z nią konsumpcja. Ale najbardziej dynamicznie pod tym względem rośnie aglomeracja moskiewska, licząca 15 mln mieszkańców.

Nie ma możliwości, żeby dobre projekty handlowe polskich i rosyjskich spółek nie otrzymały wsparcia finansowego Banku Gospodarstwa Krajowego, a w ślad za tym – Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Pieniądze są, problemem jest to, aby je dobrze wykorzystać – powiedział wiceprezes zarządu BGK Jerzy Kurella. Był on gospodarzem konferencji nt. wspierania polskich eksporterów na rynku rosyjskim, zorganizowanej pod patronatem ministrów gospodarki i spraw zagranicznych.

 

Dzięki finansowaniu, udostępnianemu z rządowego programu pomocy dla polskiego eksportu uruchomionego w 2009 roku, eksporter może zaproponować zagranicznemu odbiorcy tanie finansowanie, nie ponosząc przy tym ryzyka związanego z jego spłatą. Podobną ofertę mają spółki niemieckie lub francuskie, więc polskie w tej konkurencji nie stają już na gorszej pozycji.

Według założeń, do końca 2015 roku BGK udzieli kredytów eksportowych o równowartości 5,7 mld zł, z czego prawdopodobnie trzecia część będzie przeznaczona dla partnerów z Rosji. Jeszcze w tym roku bank ten spodziewa się przyjęcia przez rząd „ostatniego ogniwa” we wsparciu polskiego eksportu, m.in. przez wprowadzenie możliwości refinansowania kredytu dla dostawcy oraz finansowania zagranicznych spółek – córek polskich firm.

Poprawa stosunków politycznych

Priorytetem polskiej dyplomacji są dobre stosunki polityczne Polski z Federacją Rosyjską – stwierdziła wiceminister spraw zagranicznych Katarzyna Połczyńska-Nałęcz – Podjęte inicjatywy i ważne wydarzenia sprzyjać też będą zwiększeniu wymiany handlowej pomiędzy naszymi krajami.

Jak przypomniała ona, między czerwcem a wrześniem tego roku wejdzie w życie porozumienie polsko-rosyjskie o małym ruchu granicznym z obwodem kaliningradzkim. W tym roku należy spodziewać się piątego posiedzenia wspólnej komisji ds. współpracy gospodarczej. Ważnego znaczenia nabierają spotkania trójstronne Polski, Niemiec i Rosji.

Wymiana towarowa

W 2011 roku polski eksport do Rosji miał wartość 8,5 mld USD i zwiększył się o 20 proc. w porównaniu z 2010 r., natomiast import 25,5 mld USD, czyli wzrósł o 40 proc. (zaważyła na tym zwyżka cen ropy naftowej i gazu ziemnego).

– Nasz eksport zbliżył się zatem do rekordowego dotychczas poziomu z 2008 roku – powiedział wiceminister gospodarki Andrzej Dycha. – Rosja umocniła się jaki najważniejszy rynek zbytu dla naszych wyrobów poza krajami UE.

Według niego, korzystna jest struktura sprzedaży naszych towarów, bowiem dominują w nich wyroby przemysłu elektromaszynowego, mające już 41 proc. udział w łącznym eksporcie. Duże udziały mają także wyroby przemysłu chemicznego, rolno-spożywczego, a nieco mniejsze: wyroby metalurgiczne, drzewno-papiernicze i przemysłu lekkiego. Za perspektywiczne lub mające duże szanse wzrostu sprzedaży wiceminister uznał m.in. maszyny górnicze, wyroby przemysłu farmaceutycznego i biotechnologicznego, sprzęt medyczny, meble, usługi budownictwa, w tym ochrony zabytków, turystykę medyczną.

Nowe warunki

Nowe warunki dla polsko-rosyjskiej współpracy gospodarczej wiążą się z dwoma faktami: umacnianiem się unii celnej Rosji, Białorusi i Kazachstanu oraz spodziewaną na czerwiec-lipiec ratyfikacją przez Rosję warunków przystąpienia do Światowej Organizacji Handlu (WTO). Podjęte przez nią zobowiązania dotyczą m.in. obniżki stawek celnych wobec importowanych towarów z krajów członkowskich, czyli także z Polski. W ciągu 2-3 lat (na towary wrażliwe okresy przejściowy ma wynieść 5-7 lat) zmniejszą się ze średniego poziomu 11,3 proc. na wyroby przemysłowe, do 6,4 proc. (na wyroby rolne z 15,2 proc. do 11,3 proc.).

– Dla rozwoju dwustronnej współpracy gospodarczej ważne są różne formy wsparcia finansowego, ale istotne są dobre stosunki polityczne – stwierdziła Jekatierina Bieljakowa, minister, przedstawiciel handlowy FR w Polsce. – Równie potrzebne są też inwestycje bezpośrednie, bowiem one popychają eksport. – Jak zauważyła, w Polsce jest z pewnością wiele firm gotowych przenieść działalność do Rosji. Brakuje im niekiedy kapitału, który z kolei Rosja ma. Potrzeba zatem racjonalizacji tej współpracy i tworzenia korzystnych warunków dla obu stron. Ale potrzeba także umowy o ochronie inwestycji, której Polska i Rosja nie podpisały.

– Mam nadzieję, że ramy prawne stworzą kończone negocjacje o wzajemnej ochronie inwestycji na szczeblu UE-FR – dodała minister-radca handlowy. Według danych ROSSTAT, polskie inwestycje w Rosji na koniec września 2011 r. wynosiły 688,2 mln USD, w tym bezpośrednie 452 mln USD, portfelowe 4 mln USD, pozostałe 232 mln USD. Tymczasem rosyjskie bezpośrednie inwestycje wyniosły tylko 17 mln USD.

Moskwa – nowe eldorado dla budowlanych?

Rosja jest dużym rynkiem zbytu, liczącym 143 mln konsumentów. Systematycznie zwiększa się klasa średnia, a wraz z nią konsumpcja. Ale najbardziej dynamicznie pod tym względem rośnie aglomeracja moskiewska, licząca 15 mln mieszkańców. Poziom bezrobocia wynosi tam obecnie tylko 1,1 proc., a średnia wysokość rocznych dochodów – 35 tys. USD. Takie bogactwo wynika m.in. z tego, że połowa rosyjskich banków zarejestrowana jest w Moskwie, a większość spółek-gigantów ma tam swoje siedziby i płac i podatki, wyjaśniała Anna Madej z Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji przy ambasadzie RP w Rosji.

Powstał właśnie Plan Wielkiej Moskwy na lata 2012-2016, zakładający 2,5. krotne zwiększenie powierzchni miasta (obecnie 1900 km kw.) i wielkie inwestycje infrastrukturalne. Ma powstać m.in. 474 km dróg, w tym czwarta obwodnica transportowa, 18 nowych stacji metra i 88 km nowej linii metra (potrzeba też wymienić 2266 wagonów), 23 km szybki tramwaj, 2 lądowiska dla prywatnych helikopterów, parkingi podziemne pod dnem rzeki Moskwa, szereg obiektów infrastruktury komunalnej (Moswodokanał planuje 1780 mld euro inwestycji, realizowanych w formule PPP, na 10 obiektów, w tym np., budowę stacji topienia śniegu miejskiego). Zaplanowano budowę 300 centrów handlowych, prawie 200 hoteli i mieszkań o powierzchni 10 mln m kw. Remontowanych ma być 88 szpitali miejskich.

Artykuł pochodzi ze strony diariumCzytany 3679 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 30 październik 2014 00:04

Skomentuj

REGULAMIN DODAWANIA KOMENTARZY NA PORTALU GEOPOLITYKA.ORG STOWARZYSZENIA EUROPEJSKIE CENTRUM ANALIZ GEOPOLITYCZNYCH
1. Każdy użytkownik Internetu może dodawać komentarze do artykułów na Portalu Geopolityka.org Stowarzyszenia Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych.
2. W celu dodania komentarza należy podać swoje imię lub pseudonim oraz adres poczty elektronicznej. Adres mailowy nie będzie udostępniany do wiadomości publicznej
3. Redakcja nie wyraża zgody na zamieszczanie treści, które są sprzeczne z prawem, nawołują do segregacji rasowej, wyznaniowej czy etnicznej, zawierają treści pornograficzne, nieetyczne albo niemoralne.
4. Redakcja nie wyraża zgody na teksty zawierające reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych.
5. Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania z treści komentarzy linków do innych stron, które uzna za działające na niekorzyść Portalu Geopolityka.org lub użytkowników.
6. Niedozwolone jest dodawanie wpisów psujących działanie portalu, zawierających oprogramowanie, informacje lub inne materiały zawierające wirusy, "konie trojańskie", dane zawierające "pluskwy", bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy.
7. Wpisy naruszające zasady określone w poprzednim punkcie będą usuwane, a w przypadku uporczywego powtarzania tego rodzaju wpisów zostaną zawiadomione właściwe do tego celu organy ścigania.
8. Stowarzyszenie Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych i redakcja Portalu Geopolityka.org zastrzega, że użytkownicy publikują swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność, zaś Stowarzyszenie Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych i redakcja Portalu Geopolityka.org nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników.
Życzymy owocnych debat i dyskusji.